Home

Available for free download:
Pictorial History: The last flight of the Lancaster ME846

We made an extended update of our previous book De laatste vlucht van de Lancaster ME846 with additional information, new pictures, illustrations with English annotations and texts. This Pictorial History will not be printed, but is only on-line available for download. Follow this link Pictorial History to the download page.

Nieuwe uitgave bij Studium Generale:
Een gendarme te paard aan het IJzerfront – Hector Souffriau

Mollenaar Julien, zoon van gendarme Hector Souffriau (actief aan het ijzerfront tijdens de eerste wereldoorlog) bewaarde jarenlang de schriftjes die zijn vader tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het IJzerfront had vol gepend met verslagen van gebeurtenissen en acties, even goed als met zijn persoonlijke boekhouding.
Met grote zorgvuldigheid hebben wij deze dagboeken vertaald. Een biografisch hoofdstuk over hector Souffriau en hoofdstukken over de rijkswacht in 1914 en hun taken tijdens de oorlog, maken deze tweetalige uitgave tot een krachtig tijdsdocument. Het werk wordt uitgegeven in samenwerking met het Federaal Politiemuseum in Brussel.
Klik hier voor meer informatie.

Oorlogsbibliotheek te koop bij Studium Generale

Wij bezitten ongeveer 5000 banden (boeken en periodieken) uit de beide wereldoorlogen. Wegens nijpend plaatsgebrek zien wij ons verplicht deze bibliotheek te verkopen. U vindt op onze website een overzicht van de beide bibliotheken op datum van 18/07/2016.
Meer info over de verkoopsvoorwaarden van deze bibliotheken vindt u hier.

Laatste aanpassing: 8 maart 2017