Home

Oudere boeken digitaal – gratis ter beschikking

Archivaris van het Aartsbisdom Mechelen Jozef Laenen (1871-1940) schreef het tweedelige Kerkelijk en godsdienstig Brabant (van de 4e tot de 16e eeuw). Het geeft de voorgeschiedenis van het Aartsbisdom Mechelen weer en is tegelijk ook een standaardwerk voor de lokale kerkgeschiedenis. Via onze Free Downloads kan je de Smaakmaker raadplegen en een digitale download aanvragen.

U weet het al: van elk boek staat een “smaakmakertje” online. Dat helpt u bij uw keuze. Een eenvoudige mail aan info@studiumgeneralevzw.be en u krijgt het gewenste boek(en) als pdf via We Transfer in uw mailbox. Tenzij overmacht gebeurt de verzending steeds dezelfde dag. En dat alles kosteloos, hoewel elke gift in dank aanvaard wordt, want geen enkele organisatie leeft van de hemelse dauw alleen (donaties naar uw keuze op de Argenta zichtrekening BE72.9730.6004.1216 van Studium Generale vzw te 2490 Balen).

“Jan Olieslagers, de Antwerpse duivel” (2019)
Info en bestellen: klik hier

Onze projecten

1. De reliëfmaquette van de gemeente Balen waaraan reeds gewerkt wordt sinds 2013, zit in de verdrukking. De snelle evolutie van de technologie heeft ons ingehaald. Jammer voor de school die zoveel energie gestoken heeft in dit project. Het gemeentebestuur zoekt een andere weg om dit waardevol idee uit te werken.

2. Banditisme en bendevorming tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Limburg.
Een merkwaardige ontdekking: Vanaf het 2de en 3de oorlogsjaar ontstonden in Limburg echte criminele bendes, die de ene roofoverval na de andere pleegden. Begonnen als verzet tegen de Duitsers gingen ze meer en meer voor eigen rekening rijden. In 1950 maakte een afstuderend advocaat aan de KU Leuven een scriptie over die bendes en in Het Belang van Limburg verschenen honderden reportages over hun misdrijven en over de processen die tot 1950 voor de Limburgse krijgsraden gevoerd werden. Uit de synthese van deze twee bronnen groeit een uitermate boeiend werk.

3. Het dagelijks werk van de Balense politie tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
De gemeentepolitie (een politiecommissaris met agenten en veldwachters) bleef ook tijdens de oorlog actief, getuige daarvan de processen-verbaal uit die periode. Wij konden die documenten inzien en bundelen ze tot een boek… Uiteraard met toelating van de procureur des konings, en met respect voor de privacy.

Laatste aanpassing: 6 november 2021