Home

Oudere boeken digitaal – gratis ter beschikking

Wij hebben in 2018 een voorzichtige aanloop genomen met de opbouw van een databank van oudere boeken (die vrij zijn van auteursrecht). We stellen deze digitaal ter beschikking via download of WeTransfer. Een uitgebreidere toelichting en de volledige lijst vindt u onder Free Downloads

“Jan Olieslagers, de Antwerpse duivel” (2019)
Info en bestellen: klik hier

Onze projecten

1. De reliëfmaquette van de gemeente Balen waaraan reeds gewerkt wordt sinds 2013, zit in de verdrukking. De snelle evolutie van de technologie heeft ons ingehaald. Jammer voor de school die zoveel energie gestoken heeft in dit project. Het gemeentebestuur zoekt een andere weg om dit waardevol idee uit te werken.

2. Banditisme en bendevorming tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Limburg.
Een merkwaardige ontdekking: Vanaf het 2de en 3de oorlogsjaar ontstonden in Limburg echte criminele bendes, die de ene roofoverval na de andere pleegden. Begonnen als verzet tegen de Duitsers gingen ze meer en meer voor eigen rekening rijden. In 1950 maakte een afstuderend advocaat aan de KU Leuven een scriptie over die bendes en in Het Belang van Limburg verschenen honderden reportages over hun misdrijven en over de processen die tot 1950 voor de Limburgse krijgsraden gevoerd werden. Uit de synthese van deze twee bronnen groeit een uitermate boeiend werk.

3. Het dagelijks werk van de Balense politie tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
De gemeentepolitie (een politiecommissaris met agenten en veldwachters) bleef ook tijdens de oorlog actief, getuige daarvan de processen-verbaal uit die periode. Wij konden die documenten inzien en bundelen ze tot een boek… Uiteraard met toelating van de procureur des konings, en met respect voor de privacy.

Laatste aanpassing: 6 oktober 2020