Home

De Balense politie in actie tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1942-1948)

De voorintekening is afgesloten. Alle intekenaars kunnen hun exemplaar afhalen op ons adres (Holven 11, Balen) na telefonische afspraak (014/81.33.75, Kamiel Mertens). Aankoop aan de definitieve prijs van € 27 is uiteraard mogelijk! Meer info vindt u in de folder van dit boek.

In 2011 kregen we van de Procureur des Konings toelating om de processen-verbaal in te zien die de Balense politie opgesteld heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog, op voorwaarde dat we de privacy van nabestaanden niet schenden. Toen we contact namen met het politiekantoor dat toen nog gevestigd was in de Balense Molenstraat, als deel van het gemeentehuis, bleek dat alleen pv’s uit de jaren 1942 tot 1948 bewaard bleven. De jaren voordien en daarna? Dat bleef een groot raadsel. De jaren vóór 1942 kregen een begin van verklaring toen we ontdekten dat de eerste politiecommissaris die ooit in Balen werd aangesteld, Eduard Vos van Geel, in 1942 in dienst kwam. Hebben de agenten en veldwachters die vóór 1942 reeds in dienst waren, dan geen pv’s gemaakt? We hebben geen antwoord op die vraag. Wel weten we dat de pv’s uit die periode sterke tijdsdocumenten zijn, die vanuit een bijzondere invalshoek een inkijk geven in het reilen en zeilen in Balen tijdens en kort na de tweede wereldoorlog.

Dit boek bestaat uit twee delen: in een eerste luik schetsen we de (oorlogs)tijd in Balen en in België, de mensen die er leefden en werkten en uiteraard geven we ook een overzicht van het politiekorps. In het tweede deel hebben we chronologisch geordend een ruime selectie opgenomen van de pv’s van de Balense politie. Klik hier voor meer info over deze uitgave.

Alle info over bestellen vind je ook op onze bestelpagina.