Home

Tijdelijke actie: inkijkexemplaren aan halve prijs!

In de loop der jaren werden van verschillende titels inkijkexemplaren gebruikt die gebruikssporen hebben of waarvan de cover verkleurd is door zonlicht. Verder zijn ze in goede staat. Deze inkijkexemplaren worden nu eenmalig te koop aangeboden aan halve prijs. Klik hier voor meer info.

Oudere boeken digitaal – gratis ter beschikking

Onze digitale databank van oudere boeken (die vrij zijn van auteursrecht) is uitgebreid met vijf mooie, nieuwe uitgaven:
Hermans, Ward: Het treurspel van recht en beschaving
Grimmelshausen-Lichtenberger: De avontuurlijke Simplicissimus
Snieders, August: Maria Stuart
Snieders, August: Het zusterken der armen
Statuta Dioecesis Mechliniensis

Meer info over dit initiatief en de volledige lijst vindt u onder Free Downloads

“Jan Olieslagers, de Antwerpse duivel” (2019)
Info en bestellen: klik hier

Onze projecten

1. De reliëfmaquette van de gemeente Balen waaraan reeds gewerkt wordt sinds 2013, zit in de verdrukking. De snelle evolutie van de technologie heeft ons ingehaald. Jammer voor de school die zoveel energie gestoken heeft in dit project. Het gemeentebestuur zoekt een andere weg om dit waardevol idee uit te werken.

2. Banditisme en bendevorming tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Limburg.
Een merkwaardige ontdekking: Vanaf het 2de en 3de oorlogsjaar ontstonden in Limburg echte criminele bendes, die de ene roofoverval na de andere pleegden. Begonnen als verzet tegen de Duitsers gingen ze meer en meer voor eigen rekening rijden. In 1950 maakte een afstuderend advocaat aan de KU Leuven een scriptie over die bendes en in Het Belang van Limburg verschenen honderden reportages over hun misdrijven en over de processen die tot 1950 voor de Limburgse krijgsraden gevoerd werden. Uit de synthese van deze twee bronnen groeit een uitermate boeiend werk.

3. Het dagelijks werk van de Balense politie tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
De gemeentepolitie (een politiecommissaris met agenten en veldwachters) bleef ook tijdens de oorlog actief, getuige daarvan de processen-verbaal uit die periode. Wij konden die documenten inzien en bundelen ze tot een boek… Uiteraard met toelating van de procureur des konings, en met respect voor de privacy.

Laatste aanpassing: 14 februari 2021