Home

Juist verschenen:
Banditisme in Limburg tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

Een merkwaardige ontdekking:
Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog waren in Limburg verschillende criminele bendes actief. Sommige leden van die bendes waren tegelijk aangesloten bij het verzet. De diefstallen en de (soms bloedige) roofovervallen werden in geuren en kleuren beschreven in Het Belang van Limburg. Ook de processen voor de Krijgsraad werden tot in detail verslagen. Naast de uitvoerige reportages in het Belang van Limburg hebben we als primaire bron ook de scriptie uit 1950 van Jos Beckers gebruikt. Hij maakte als afstuderend criminoloog aan de KU Leuven een werk met als titel “Criminologische studie van zes grote Limburgse bendes in oorlogstijd”. De synthese van deze twee bronnen aangevuld met scripties en dorpsmonografieën van recentere datum leidt tot dit uitermate boeiend en vaak verrassend werk. De kostprijs van dit boek is € 45 (+ verzendkosten). Klik hier voor meer info over deze uitgave.

Ook het Belang van Limburg wijdde een mooi artikel aan onze uitgave.

Laatste aanpassing: 9 maart 2022