Home

Digitale downloads

Naast onze eigen, papieren uitgaven, bieden wij op onze pagina Free downloads ook andere (uitgebreide) digitale heruitgaven aan van verschillende waardevolle werken. Deze kan u gratis downloaden, maar een vrijwillige gift als waardering voor ons werk stellen wij sterk op prijs.

Onze projecten

Wijlen René Geukens, toenmalig directeur van de secundaire school in Balen, maakte in jaren ’80 met zijn leerlingen een reliëfmaquette van Balen. Dit toonde op een mooie visuele manier de hoogteverschillen in Balen, en op een interactieve manier werden de voornaamste bezienswaardigheden aangeduid. Recent namen wij het initiatief om deze maquette te optimaliseren en uit te breiden, met de gewaardeerde steun van het Balense gemeentebestuur en het Technisch Instituut Sint-Paulus van Mol. In de loop van het schooljaar 2019-2020 hopen wij het resultaat aan u te kunnen voorstellen.

Onze papieren uitgaven

Binnenkort verschijnt een nieuwe uitgave: In 1936 verscheen Jan Olieslagers – de Antwerpsche duivel van de hand van Constant De Kinder (beter gekend als de auteur van Jan Zonder Vrees). Het beschrijft het leven van een uitzonderlijk man, die voor de Eerste Wereldoorlog als stuntvlieger actief was (in een tijd dat er amper vliegtuigen waren), en daarna was hij piloot bij wat beschouwd kan worden als de eerste Belgische luchtmacht. Later stond hij mee aan de wieg van de luchthaven van Deurne.

Laatste aanpassing: 3 september 2019