Home

Werk in uitvoering:
Dagboek van een gendarm te paard aan het IJzerfront – Hector Souffriau

Mollenaar Julien, zoon van gendarm Hector Souffriau (actief aan het ijzerfront tijdens de eerste wereldoorlog) bewaarde jarenlang de schriftjes die zijn vader tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het IJzerfront had vol gepend met verslagen van gebeurtenissen en acties, even goed als met zijn persoonlijke boekhouding.
Met grote zorgvuldigheid hebben wij deze dagboeken vertaald, en momenteel werken we, samen met het Federaal Politiemuseum in Brussel, aan een uitgebreide, tweetalige uitgave inclusief een biografisch hoofdstuk over hector Souffriau en hoofdstukken over de rijkswacht in 1914 en hun taken tijdens de oorlog. Verschijning is voorzien voor oktober 2016. Bezorg ons uw gegevens en wij houden u graag op de hoogte van deze uitgave!

Werk in uitvoering:
Pictorial History: De laatste vlucht van de Lancaster ME846

Wij herwerken momenteel onze eerdere uitgave De laatste vlucht van de Lancaster ME846 met nieuwe foto’s, illustraties en voorzien van Engelstalige bijschriften en bindteksten. Deze herwerking zal binnenkort gratis ter beschikking komen op onze website maar wordt niet in druk uitgegeven. Bezorg ons uw gegevens en wij houden u graag op de hoogte van deze uitgave!

Oorlogsbibliotheek te koop bij Studium Generale

Wij bezitten ongeveer 5000 banden (boeken en periodieken) uit de beide wereldoorlogen. Wegens nijpend plaatsgebrek zien wij ons verplicht deze bibliotheek te verkopen. U vindt op onze website een overzicht van de beide bibliotheken op datum van 18/07/2016.
Meer info over de verkoopsvoorwaarden van deze bibliotheken vindt u hier.

Laatste aanpassing: 15 juli 2016