Home

Nieuw: addendum bij Balenaren-Geestelijken

In 1989 gaf de Heemkundige Kring Balen het levenswerk uit van wijlen priester Jozef Berghmans: de levensbeschrijving van alle Balense mannen en vrouwen die ooit kozen voor een geestelijke levensweg als priester, pater, broeder, kloosterzuster, begijn, missiezuster… Vanaf de 13de eeuw tot 1989 met niet minder dan 900 namen en zeer veel foto’s en teksten. Het vorige addendum dateert uit 2013. Sindsdien noteerden we heel wat wijzigingen die we nu gebundeld hebben in een nieuw addendum 1989-2021.
Snelle beslissers krijgen extra korting!

Oudere boeken digitaal – gratis ter beschikking

Onze digitale databank van oudere boeken (die vrij zijn van auteursrecht) is opnieuw uitgebreid met een aantal mooie uitgaven. Ondertussen hebben we meer dan 130 titels digitaal beschikbaar.

U weet het al: van elk boek staat een “smaakmakertje” online. Dat helpt u bij uw keuze. Een eenvoudige mail aan info@studiumgeneralevzw.be en u krijgt het gewenste boek(en) als pdf via We Transfer in uw mailbox. Tenzij overmacht gebeurt de verzending steeds dezelfde dag. En dat alles kosteloos, hoewel elke gift in dank aanvaard wordt, want geen enkele organisatie leeft van de hemelse dauw alleen (donaties naar uw keuze op de Argenta zichtrekening BE72.9730.6004.1216 van Studium Generale vzw te 2490 Balen).
Meer info over dit initiatief en de volledige lijst vindt u onder Free Downloads

“Jan Olieslagers, de Antwerpse duivel” (2019)
Info en bestellen: klik hier

Onze projecten

1. De reliëfmaquette van de gemeente Balen waaraan reeds gewerkt wordt sinds 2013, zit in de verdrukking. De snelle evolutie van de technologie heeft ons ingehaald. Jammer voor de school die zoveel energie gestoken heeft in dit project. Het gemeentebestuur zoekt een andere weg om dit waardevol idee uit te werken.

2. Banditisme en bendevorming tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Limburg.
Een merkwaardige ontdekking: Vanaf het 2de en 3de oorlogsjaar ontstonden in Limburg echte criminele bendes, die de ene roofoverval na de andere pleegden. Begonnen als verzet tegen de Duitsers gingen ze meer en meer voor eigen rekening rijden. In 1950 maakte een afstuderend advocaat aan de KU Leuven een scriptie over die bendes en in Het Belang van Limburg verschenen honderden reportages over hun misdrijven en over de processen die tot 1950 voor de Limburgse krijgsraden gevoerd werden. Uit de synthese van deze twee bronnen groeit een uitermate boeiend werk.

3. Het dagelijks werk van de Balense politie tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
De gemeentepolitie (een politiecommissaris met agenten en veldwachters) bleef ook tijdens de oorlog actief, getuige daarvan de processen-verbaal uit die periode. Wij konden die documenten inzien en bundelen ze tot een boek… Uiteraard met toelating van de procureur des konings, en met respect voor de privacy.

Laatste aanpassing: 19 mei 2021