Kortleven Renaat

Naar: overzicht van alle auteurs

R. Kortleven, overleden als rustend pastoor in de Lommelse parochie Kerkhoven op 23 februari 1981, werd geboren te Gruitrode op 7 november 1906. In het jaar van zijn priesterwijding (1931) werd hij leraar aan het College te Beringen. Later was hij kapelaan te Beringen (1939-1950), pastoor te Korspel-Beverlo (1950-1958) en te Lommel-Kerkhoven (1958-1972). Vanaf 1972 tot aan zijn dood bleef hij te Kerkhoven als ere-pastoor wonen. Van bij zijn aankomst aldaar, legde hij een intense belangstelling aan de dag voor de geschiedenis van dat gehucht. Naar aanleiding van de feestviering van het honderdjarig bestaan van de parochie Kerkhoven in 1959, publiceerde hij het boekje “Kerkhoven door de eeuwen heen”, waarin hij – in een vijftigtal bladzijden – de historiek van de parochie schetste.

In het parochieblad “Het Klokske van Kerkhoven”, dat hij veertien jaar lang uitgaf (1958-1972), leverde hij vanaf de vijfde jaargang, onder de titel “Doorheen Oud-Kerkhoven op tournee met onze oude Sus” (refererend naar Franciscus Kerkhoven, de eerste inwoner van het gehucht) 298 korte, folkloristische en heemkundige bijdragen over het parochieverleden.

In 1979 bundelde hij deze in een gestencilde uitgave, getiteld “Kerkhoven, daar gaat niets boven, zo is er maar een. Een verhaal van een schoon en simpel volk.” (348 blz.). Dit werk was gestructureerd als een wandeling doorheen Kerkhoven, waarbij alle typische en minder typische oude Kerkhovenaren hun plaatsje kregen. Tussendoor werden interessante beschrijvingen opgehangen in verband met het ontstaan van de parochie, landbouwersleven, werkgelegenheid, aanleg van kanaal en wegen, verenigingsleven en volkse legenden. Kortlevens pennenvruchten kunnen niet steeds de strenge poort van de historische kritiek passeren, maar dat was ook de bedoeling niet. In eerste instantie waren ze immers bedoeld als een soort amusement voor de parochianen, en dat doel werd zeker bereikt.
(Bovenstaande bio is van de hand van Bruno Indekeu, voormalig voorzitter van Erfgoed Lommel vzw, verschenen in een speciaal nummer van hun driemaandelijks tijdschrift “Te Lommele op die Campine” over de geschiedenis van de parochie Lommel-Kerkhoven (jg 35 nr 2, mei 2009).

Publicaties bij Studium Generale:
Kerkhoven – daar gaat niets boven