Over ons

Geschiedenis
Studium Generale werd in Balen als vzw opgericht op zondag 04 februari 2001 door enkele vrienden: Johan Claes, Jan Slegers en Kamiel Mertens. In de loop der jaren werd deze groep uitgebreid met verschillende mensen, waarbij we nu een actieve kern hebben van een 7-tal medewerkers.

Studium Generale vzw viel enkele keren in de prijzen: zowel E.H. Jozef Berghmans als Kamiel Mertens werden respectievelijk door de Gemeentelijke Cultuurraad en door het Gemeentebestuur van Balen verkozen tot laureaat van de jaarlijkse cultuurprijs.

Doelstelling
Ook al werden onze statuten een paar keer aangepast omwille van wijzigingen in de wetgeving, toch is de doelstelling van onze vzw nog steeds dezelfde:

Art. 3. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk: “de bevordering van samenleving, kunst, cultuur en wetenschappen, door ondermeer (exemplatief, maar niet limitatief):

  1. het (doen) uitvoeren en begeleiden van onderzoek en studiewerk;
  2. het publiceren en promoten van de resultaten van onderzoek en studiewerk, inclusief de productie, promotie en verspreiding van alle publicaties, informatie en documentatie van derden in het kader van deze doelstellingen;
  3. het (ondersteunen en adviseren bij het) organiseren van sociale, kunstzinnige, culturele of wetenschappelijke manifestaties .”

Deze omschrijving klinkt een tikkeltje hoogdravend en alleszins zeer ambitieus. Die algemene bewoordingen werden gekozen om een zo breed mogelijk activiteitenveld te kunnen bestrijken zonder telkens weer de statuten te moeten aanpassen. In de praktijk is de werking van onze vzw gefocust op:

  – het publiceren van waardevolle studies over Balen, de Kempen en Limburg (zowel oorspronkelijk werk als heruitgaven van oude, onvindbare boeken en documenten), met een speciale focus op de beide wereldoorlogen
  – het organiseren van exposities en lezingen over dezelfde onderwerpen

In feite is onze vzw dus letterlijk bezig met cultureel erfgoed in de breedste betekenis van die term. En de jongste jaren ligt het accent sterk op de geschiedenis van de beide wereldoorlogen in de Kempen, de provincies Antwerpen en Limburg. Dat blijkt overduidelijk uit de evolutie van onze Publicatielijst.

In functie van haar activiteiten heeft Studium Generale vzw een respectabele bibliotheek uitgebouwd met volgende zwaartepunten:

  -de beide wereldoorlogen,
  -de algemene en kerkelijke geschiedenis van Balen en de Antwerpse en Limburgse Kempen;
  -de H. Odrada (volgens de legende in Balen geboren en getogen)
  -de ikonenkunst (vooral i.f.v. onze eerste uitgaven: de boeken van Marcel Watté.).

Daarnaast bouwde Studium Generale vzw enkele bijzondere bestanden uit:

  -een respectabele verzameling bronzen en zilveren gedenkpenningen over de Eerste Wereldoorlog;
  -een collectie audiovisuele documentaires (op VHS en dvd) over de beide wereldoorlogen;
  -een aantal oude zichten van Balen op groot formaat (tot A.0)
  -een groot aantal digitale copies van Duitse aanplakbrieven uit de Eerste Wereldoorlog;
  -een collectie oude foto’s, doodsbrieven en bidprentjes, uit de erfenis van wijlen E.H. Jozef Berghmans en van wijlen E.H. Jozef Wouters (beiden geboren en getogen Balenaren)
  -enz…