Cotvooghel-Omnibus. Een verzameling onuitgegeven verhalen

Naar: overzicht van alle publicaties

Herman Lodewijk Geerts, alias Cotvooghel, is van Balense “kom-af”. Dat is en blijft dé
reden waarom Studium Generale vzw reeds enkele Cotvooghelboeken heeft uitgebracht. Precies in die boeken schrijft Geerts over Balense mensen en toestanden. Bovendien heeft/had hij een vlotte, hoewel ook stekelige pen, en zijn schrifturen lezen vlotjes. Met zijn instemming, en later die van zijn weduwe, hebben wij vroeger reeds gepubliceerd: Rare Vogels, Verhalen van mijn vader, Beelden uit mijn vlegeljaren. In dat laatste boek hebben we bovendien een biografisch hoofdstuk opgenomen. Meerdere boeken van Cotvooghel verschenen vroeger reeds bij De Roerdomp, De Vlijt of andere uitgevers. Nochtans bleven enkele “feuilletons” uit ’t Pallieterke tot nu toe onuitgegeven. In afspraak met de redactie van ’t Pallieterke bundelden wij nu een zestal van die feuilletons, waarvan er drie een autobiografische karakter hebben.

Voor de volledige lijst van onze uitgaven van Cotvoogheld, zie de auteurspagina

Colofon:
Cotvooghel, L.H. (pseudoniem van Herman Lodewijk Geerts): “Cotvooghel-omnibus – een verzameling van onuitgegeven verhalen”; Balen, Studium Generale vzw, 2011; 290 pp, formaat A4; satirische tekeningen van Brasser en anderen, softcover – gelijmd.
Redacteur: Mertens Kamiel – ISBN – 978.90.76967.42.4

Meer informatie: Cotvooghel-Omnibus