Leven en werken van zuster Candida

Naar: overzicht van alle publicaties

Anna Mertens werd op 08 juli 1911 geboren als 7de kind in een rij van 10, in het landbouwersarbeidsgezin Mertens-Verheyen, in Balen-Hulsen. Zij volgde er de lagere school tot haar 14 jaar, om dan thuis een helpende hand toe te steken. Zeer tegen de zin van haar vader trad zij in februari 1931 in de priorij “Jeruzalem” van het H. Graf in Turnhout, waar de kanunnikessen, die leven volgens de regel van de H. Augustinus, zich sinds 1662 toeleggen op het onderwijs, maar sinds 1928 ook op missiewerk in Belgisch-Congo, met name in Aketi, Likati, Paulis, en later ook Walungu. Op al die plaatsen zijn de zusters actief in het onderwijs, de ziekenzorg, de catechese, het sociaal werk. En het was precies dáárom dat Anna Mertens koos voor die orde. Na haar postulaat en noviciaat werd “zr Candida” naar hun huis in Luik gestuurd, voor de opleiding tot vroedvrouw-verpleegster. In juli 1935 stapt ze in Antwerpen op de “Congoboot” en begint haar Congo-avontuur in het hospitaal van Aketi. In 1958 krijgt het “Graf” een nieuwe opdracht in Walungu (Kivu-provincie). Samen met 3 medezusters zal Candida daar tot 1997 onnoemelijk veel lijdenden en stervenden bijstaan en baby’s verlossen. Maar ook haar actie “een dak voor hun huis” zal daar nog lang herinnerd worden. Na de bloedige burgeroorlog in buurland Ruanda, wordt de Kivu-provincie overspoeld door vluchtelingen, gevolgd door rebellen en ongeregelde troepen. De dagelijkse overvallen, groepsverkrachtingen, moorden en brandstichtingen dwingen het H. Graf begin 1997 hun inmiddels hoogbejaarde zusters terug te roepen… zr Candida blijft na 62 jaar missiewerk in Congo in Graf-Tongerlo haar ondersteunend werk voor Walungu voortzetten tot haar dood op 11 juni 2006 in Graf-Turnhout. Haar uitvaart enkele dagen nadien brengt honderden van heinde en verre op de been voor wie ze in haar lange, vruchtbare leven blijkbaar veel heeft betekend.

Colofon: Mertens, Kamiel: “Leven en werken van zuster Candida, o.s.s.j. – Anna Mertens, *1911-†2006”; Studium Generale vzw, Balen, 2012, ±190 pag.; formaat A4, illustraties z/w en kleur, softcover gelijmd. – ISBN 978.90.76967.44.8

Meer informatie: Leven en werken van zuster Candida c.r.s.s.