Onze bibliotheek

Doorheen de jaren verzamelden wij een bibliotheek van originele werken, naslagwerken, geschiedschrijving, … en dit in het bijzonder over de domeinen waarin wij actief zijn: immaterieel erfgoed en heemkunde, de beide wereldoorlogen, …

Via onderstaande links vindt u een lijst van deze boeken, per thema gerangschikt:
Eerste Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog
Over de Kempen, Antwerpen en Limburg
Over Balen en Olmen
Kerk en religie

We hebben ook een rijke collectie aan periodieken uit de beide wereldoorlogen:
Periodieken uit Wereldoorlog I
Periodieken uit Wereldoorlog II