Onze bibliotheek

Doorheen de jaren verzamelden wij een zeer uitgebreide bibliotheek van originele werken, naslagwerken, geschiedschrijving, … en dit in het bijzonder over de domeinen waarin wij actief zijn: erfgoed en lokale heemkunde, de beide wereldoorlogen, …

Via onderstaande links vindt u een lijst van deze boeken, per thema gerangschikt (update 18/07/2016):
Eerste Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog
Over de Kempen, Antwerpen en Limburg
Over Balen en Olmen

Inkijken van exemplaren is uiteraard mogelijk, met een afspraak via mail of telefonisch.

Onze bibliotheek van de beide wereldoorlogen bieden wij te koop aan. Meer info vindt u hier