Janssen Herman

Naar: overzicht van alle auteurs

Curriculum vitae:
Geboren in Hoogstraten op 8 mei 1957 en er gehuwd met Els Hendrickx op 11 juni 1982. Twee kinderen en vijf kleinkinderen. Hij studeerde aan het Klein Seminarie in Hoogstraten (retorica 1975, wetenschappelijke B) en behaalde het diploma van graduaat in de orthopedagogie in Antwerpen (Schola Paramedicorum).
Woont Steenweg op Hoogstraten 100 – 2330 Merksplas
014-63.40.77.

Sinds 1980 is hij werkzaam in het Dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor in Merksplas, als hoofdopvoeder bij personen met een verstandelijke handicap.

In 1989 volgde Herman een cursus genealogie van het V.V.F. Drie jaar legde hij zich toe op het stamboomonderzoek, resulterend in een groot familiefeest en de publicatie van het boek “Van Smeekens tot Jans(s)en(s)”. In 1989 werd hij lid van heemkundekring Amalia van Solms (Baarle-Hertog-Nassau), waar hij o.a. actief is als archiefonderzoeker (sinds 1989), medeoprichter en coördinator van de redactieraad (sinds 1993), bestuurslid (sinds 1995), medeoprichter van de activiteitencommissie en organisator van meer dan honderd activiteiten (sinds 1995), o.a. de Gouwdag t.g.v. 800 jaar enclaves (1998), tentoonstelling “Den Oorlog Verklaard” i.s.m. de gemeente Baarle-Hertog en de provincie Antwerpen (2004) en meerdaagse heemreizen naar Bourgondië (2000), de Westhoek (2004) en de Noord-Franse steden Reims, Parijs en Rouen (2008).

Herman is ook medeoprichter van de Heemkundige Werkgroep Zondereigen (2001). In deze werkgroep is hij zeer actief. Hij stond aan de basis van het feestjaar “750 jaar Zondereigen” (2001). Als amateurarcheoloog (sinds 2005) heeft hij Zondereigen en omgeving door akkerprospecties nadrukkelijk op de kaart gezet door een breed scala van vondsten. Hij heeft zijn vondsten tentoongesteld, gaf er lezingen over en publiceerde zijn bevindingen. Daarnaast verdiept hij zich in de geschiedenis van de “dodendraad” (WO1). Samen met Frans Van Gils en de gemeente Baarle-Hertog werd een stukje van deze grensversperring gereconstrueerd en werd voor de oudste leerlingen van het basisonderwijs een lessenpakket samengesteld. In 2013 zal de derde fase van dit dodendraadproject voltooid worden, bestaande uit toeristische fiets- en wandelroutes (met infoborden, ingesproken verhalen, reconstructies en folders), een cursus over WO1 en de publicatie van het cursusboek “Hoogspanning aan de Belgisch-Nederlandse grens”.

Tot slot schreef Herman meer dan honderd artikels in het driemaandelijkse tijdschrift Van Wirskaante (sinds 1991) en publiceerde hij boeken en brochures zoals: “De Noordelijke Singelpanden”, “Hier woon ik”, “De gilde van Sint-Ambrosius”, “In de voetsporen van de H. Bernardus”, “Een eeuw Zondereigen”, “In de voetsporen van St.-Jean-Baptiste de La Salle”, “Bij de geboorte van prinses Amalia”, “Midden in de gemeenschap”, “777 eeuwen Zondereigen” en “Het mysterie van de Vossenberg opgehelderd?”. Als redacteur verzorgde hij de publicatie van “Helsche muziek uit de loopgrachten” (pater Ladislas Segers) en “MN7. Het militaire radio luister- en zendstation in Baarle-Hertog” (Jacques Boone).

In 2011 werd Herman wegens bijzondere verdiensten jegens de samenleving door de Nederlandse koningin tot lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.

(opsteller van deze biografische nota: Herman Janssen)

Hij werd toegevoegd aan het auteursbestand van Studium Generale vzw voor zijn bijdrage aan de uitgebreide heruitgave van Jan Vleugels: De rakkers der grenzen (november 2012)