Milac Balen en De Kruier

Naar: overzicht van alle publicaties

Na de Tweede Wereldoorlog moest België als één van de bezettingsmachten een aantal kazernes in Duitsland bemannen als voorhoede tegen een mogelijke aanval vanuit het Oostblok en ook wel als ontrading tegenover mogelijke nieuwe Duitse “ambities”.
K.A.J.-nationaal was zeer bekommerd om het “zieleheil’ van de dienstplichtige jongemannen die met perioden van enkele maanden van huis waren in een potentieel “gevaarlijke” omgeving. Daarom werd de Militianen-Actie opgezet, kortweg Milac, om onze soldaten morele en praktische steun te bieden. In de parochies werden vanuit de Kajotters plaatselijke kernen gesticht die allerlei acties voor dienstplichtigen gingen organiseren en de band tussen dorp en kazerne moesten aanhalen. Dat bereikten ze ondermeer door een week- of maandblad voor de soldaten en het thuisfront. In Balen was dat “De Kruier”…
Na een voorzichtige start in Balen in 1953, ging het vanaf 1954 in volle vaart – en die begeesterde vrijwilligers hielden dat vol tot 1971.

Colofon: Mertens, Kamiel (redacteur): “Milac-Balen en De Kruier; 1954 – 1971” Studium Generale vzw, Balen, 2011; 648 pag.; 512 illustraties z/w; formaat A4, softcover gelijmd.
ISBN: 978.90.76967.09.7

Inhoud

Voorwoord – toelichting / Inleiding
Hoofdstuk 1: Ontstaan, bestuursorganen en werking van Milac-nationaal
Historiek volgens Kadoc
(Ontstaansgeschiedenis – Bestuursorganen – Werking )
Historiek volgens Leen Alaerts (in “ Door eigen werk sterk”)Hoofdstuk 2: Historiek van Milac-Balen (van 1954 tot 1971)
Voorgeschiedenis: Balense “Kajotters” (Ontstaan van Milac-Balen – Bestuur van Milac-Balen) – Milac-Balen in het Kadoc-archief te Leuven – Documenten (Milac in het “Balens Weekblad” – Voorloper van “De Kruier” – “De Kruier”) – Het einde van Milac-Balen
Hoofdstuk 3: De Kruier, schalks maandblad van Milac-Balen
Een zeer ruime selectie (bijna 600 pagina’s) met honderden karikaturen en foto’s uit de jaargangen 1954 tot 1971 van De Kruier (Balens nieuws elke maand, kolder, satire, Balense sportprestaties…)
Nabeschouwingen & Bijlage: Listing van alle Kruier-nummers 

Meer informatie: Milac Balen en De Kruier