Olmen naar de Archieven van Postels abdij

Naar: overzicht van alle publicaties

Een “nieuw-oud” boek over Olmen.  

In 1888 – bij de viering van 600 jaar parochie Sint-Willibrordus te Olmen, schreef pater Ignatius Theodorus Welvaarts, archivaris van de abdij van Postel, een boekje over de geschiedenis van Olmen. Hij beschikte daarvoor over tientallen handschriften en oorkonden uit dat archief, want de abdij van Postel, met zijn “witheren-Norbertijnen”, was van 1288 tot 1828 – of 540 jaar lang! – “heer en meester” over Olmen. De abdij had immers in 1288 dat gebied onder haar hoede gekregen en stond in voor het kerkelijke (de kerk en de pastoors en  kapelaans), maar ook voor een groot deel van het “wereldlijke”. Postel kon immers de “tienden” heffen (voorloper van onze belastingen) op de opbrengst van land- en tuinbouw en veeteelt.  De abdij had ook op ander gebied heel wat in de pap te brokkelen in Olmen… 

Studium Generale vzw in Balen, in samenwerking met de Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis, verzorgt nu een heruitgave van dat “Olmen-boek”. Voor iedere Olmenaar is dit boek onontbeerlijk als eerste kennismaking met de eigen geschiedenis.

Colofon: Welvaarts, Ignatius Theodorus: “Olmen naar de archieven van Postels abdij – 1288 tot 1888”;oorspronkelijk uitgegeven door de Boekdrukkerij van F. Beersmans-Pleek in Turnhout, 1888;105 pag.
Uitgebreide heruitgave door Studium Generale vzw, Balen,2011; 119 pag; illustraties z/w;formaat A5, softcover gelijmd. Redacteur Kamiel Mertens. ISBN 978.90.76967.39.4

Meer informatie: Olmen naar de Archieven van Postels abdij