Publicaties

Een thematisch overzicht van onze publicaties:

Over Balen
Als Balense uitgeverij, met een sterke interesse in lokaal erfgoed hebben wij een groot aantal werken geschreven die verband houden met onze lokale geschiedenis. Ook hebben we verschillende oudere werken heruitgegeven, die niet meer in de handel verkrijgbaar zijn. Op die manier willen we de Balense geschiedenis ontsluiten voor al Balenaren en mensen met een hart voor onze regio.
Overzicht van uitgaven over Balen

Wereldoorlogen I en II
Onze uitgaven over de beide Wereldoorlogen vormen een aanzienlijk deel van onze publicaties. Daarbij zijn heruitgaven van belangrijke, oudere boeken die niet meer op de antiquarische markt te vinden zijn, de transcriptie van handgeschreven rapporten, en eigen, originele bijdragen tot de geschiedschrijving. Wij bezitten bovendien een uitgebreide bibliotheek met oud en recent materiaal over de beide wereldoorlogen.
Overzicht van onze uitgaven over Wereldoorlogen I en II

Over de Kempen, provincies Antwerpen en Limburg
Balen ligt in de Kempen, op de grens van Antwerpen en Limburg. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we, bij de zoektocht naar informatie voor onze Balense uitgaven, vrij vlug een aantal oude pareltjes tegenkwamen van deze regio’s. Deze uitgaven waren niet meer in de handel beschikbaar, of het waren oorspronkelijke bronnen die nooit in boekvorm zijn uitgegeven. Door de (her)uitgave, ontsluiten we originele bronnen over de regionale geschiedenis.
Uitgaven over de Kempen en de provincies Antwerpen en Limburg

Diversen
Op vraag van de auteur, of gewoon, zomaar. Als het ons boeit, geven wij het uit.
Overzicht van andere onderwerpen