Geteisterd België of de Inval der Duitschers

Naar: overzicht van alle publicaties

Ondanks onze lange zoektocht konden we niet achterhalen wie er schuilgaat achter de naam Akersen, die vermoedelijk een anagram of pseudoniem is.

Het is wel opvallend hoe goed Akersen geïnformeerd is over de militaire bewegingen, zowel van het Belgisch leger als de geallieerden en de Duitsers. Ook over de handelingen van de burgers die betrokken zijn bij spionage of mensen- of brievensmokkel, alsmede over de procesvoering door de Duitse krijgsgerechten, weet Akersen meer te vertellen dan een doorsnee journalist of waarnemer zou vernemen, zeker in oorlogstijd, wanneer de censuur steeds aanwezig is. Was Akersen een deelnemer aan het oorlogsgebeuren? Was hij een hoge militair? Was hij een “bevoorrechte getuige”? Het blijven open vragen.

De emotionaliteit die doorklinkt in de verwoording van zijn gevoelens, doet vermoeden dat hij een fervent Belgicist en royalist was, die zeker geen waardering kon opbrengen voor de “Vlaamse collaborateurs” of zelfs maar de “Vlaamsgezinden”. Of die emoties invloed hebben gehad op het waarheidsgehalte van zijn verhalen, is echter niet bewezen. De verhalen op zich lijken waarheidsgetrouw, met dien verstande dat hij zich hier en daar wellicht liet meeslepen door de “publieke opinie” die niet altijd op feiten en cijfers gebaseerd is.

De waarde van dit boek ligt naar ons oordeel vooral in de originele kijk die de auteur heeft op legio gebeurtenissen. De uitgebreide verslaggeving over de handelingen van sommige burgers die treinobservatie deden, of betrokken waren bij mensensmokkel over de dodendraad, en soortgelijken, is opmerkelijk: het lijkt wel alsof de auteur een ooggetuige was, een participant aan het verhaal. De haast woordelijke verslagen over de zittingen van het krijgsgerecht en zelfs van de ondervragingen, suggereren dat Akersen toegang had tot Duitse archieven, of dat een steno-dactylo in zijn opdracht in het geniep alles vastlegde.

Colofon:
Akersen, José: “Geteisterd België of de Inval der Duitschers.”
Redacteur Kamiel Mertens, Studium Generale vzw, Balen, 2015, formaat A4, ±750.pag, geïllustreerd, softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-54-7; D/2015/9218.01 ; NUR: 689
Kostprijs: € 50 + verzendingskosten

Meer informatie: Geteisterd België of de Inval der Duitschers