De Grote Oorlog in België

Naar: overzicht van alle publicaties

De oudere Vlamingen herinneren zich zeker nog de Belgische schrijver van Nederlandse afkomst Abraham Hans. In de eerste helft van de 20ste eeuw was hij één van de bekendste volksschrijvers die een onwaarschijnlijke productiviteit haalde. Naast tragisch-romantische verhalen schreef hij ook honderden kinderverhalen voor de “Abraham Hans Kinderbibliotheek”. Men kan ze zo wat beschouwen als voorlopers van de “Vlaamse filmpjes” van John Flanders en van Uitgeverij Altiora in Averbode.

Als schrijver van die fictieverhalen is Abraham Hans voor de meeste lezers al lang geklasseerd en gepasseerd, maar als kroniekschrijver van de Eerste Wereldoorlog presteerde hij een uitzonderlijk werk. Samen met G. Raal, schreef Hans “De Groote Oorlog”, een omvangrijke bundel van bijna 2.000 pagina’s met dubbele kolom. Die werden eerst uitgegeven in wekelijkse katernen van 16 of 32 pagina’s, maar in 1919 werden ze gebundeld in twee forse banden. Die boeken zijn nauwelijks nog te vinden op de antiquarische markt, en zijn bovendien amper leesbaar voor de lezer anno 2017 wegens de oude spelling.

Achter “G. Raal” ging feitelijk de Antwerpse drukker-uitgever L. Opdebeek schuil. Die man was een duizendpoot, hij was naast zijn officiële bezigheden ook nog druk bezig als schrijver van histories en volksverhalen. Het duo Hans-Opdebeek heeft Vlaanderen een enorme stapel literatuur nagelaten…

Abraham Hans kon als “Nederlands journalist” ongehinderd reizen tijdens de oorlog en heeft zo het ganse land doorkruist, overal verhalen noterend die de geschokte bevolking hem vertelde. Hij is ongetwijfeld ooggetuige geweest van gruwelijke oorlogshandelingen en -misdaden. Zijn plastische beschrijvingen grijpen naar de keel.

Omwille van de intrinsieke waarde van die zeer uitgebreide oorlogshistoriek, wil Studium Generale vzw in Balen (Kempen), een bewerkte heruitgave van dat monumentale werk realiseren. Precies omdat het werkelijk té uitgebreid is om in extenso te publiceren, heeft de nieuwe uitgever besloten de hoofdstukken die handelen over de oorlog buiten België, te negeren. Bovendien kozen wij er voor de oude spelling te herschrijven naar correct hedendaags Nederlands, een zwaar-wegende opdracht!

En zo komen we met een leesbare letter toch nog op meer dan 2.000 pagina’s die in vier boekdelen zullen uitgegeven worden. Deel 1 is nu omzeggens klaar voor druk. Wij hebben via de pers de pols gevoeld van lezend Vlaanderen en de respons sterkt onze overtuiging: het boek zal goed ontvangen worden door de lezer die geboeid blijft door de Eerste Wereldoorlog in ons land.

Colofon:
Abraham Hans en Lode Opdebeek (G. Raal): De Grote Oorlog in België, deel 1 (oorspronkelijk “De Grote Oorlog”, (1919) bij drukker-uitgever L. Opdebeek te Antwerpen). Door Kamiel Mertens herschreven naar hedendaags Nederlands; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2017; 578.pag.; illustraties z/w; formaat A4; softcover gelijmd. ISBN 978-90-76967-57-8.
Dit werk omvat 4 boekdelen. Delen 2, 3 én 4 verschijnen voor de zomer 2018.