Banditisme in Limburg tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

Naar: overzicht van alle publicaties

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog waren in Limburg verschillende criminele bendes actief. Sommige leden van die bendes waren tegelijk aangesloten bij “het verzet”, voornamelijk bij de P.A. of (communistische) Partisans Armés. De diefstallen en de (soms bloedige) roofovervallen werden in geuren en kleuren beschreven in Het Belang van Limburg. Ook de processen voor de Krijgsraad (of in beroep voor het Krijgshof) werden tot in detail verslagen.

Naast de uitvoerige reportages in Het Belang van Limburg hebben we als primaire bron Jozef Beckers uit Schaffen (gehuwd met Lieve Arrazola de Onate) die in 1948 aan de Sociale Hogeschool van Heverlee promoveerde tot maatschappelijk assistent en in 1950 tot licentiaat in de criminologie aan de KU Leuven. Voor beide graden maakte hij een scriptie “Criminologische studie van zes grote Limburgse bendes in oorlogstijd”.

Hij was een bevoorrecht getuige, want reeds sinds 1946 werkzaam bij de antropologische dienst van de centrale gevangenis van Leuven. Hij had eerst als jongeman en humaniorastudent de oorlog overleefd, maar las vanaf september 1944 ook elke dag in HBVL de schokkende verhalen van reporter Louis Sterken over het wreedaardige optreden van de Bende van de Dameskous, de Bende van de Handschoen, de Bende van het Rijtje, de Bende Max van Tessenderlo, enz. Zelden of nooit was het één individu, maar haast altijd waren het 3, 4, 5 tot zelfs 10 à 15 man die bij nacht en ontij alleenstaande boerderijen of huizen overvielen en zich desnoods met grof geweld een weg naar binnen baanden. Zij joegen de verschrikte bewoners de daver op het lijf en roofden niet alleen geld, àlle geld, maar namen letterlijk alles wat niet te heet of te zwaar was, mee als buit.
Jos Beckers had als “waarnemend diensthoofd” alle gelegenheid om uitvoerig te praten met de veroordeelde bendeleden die vrijwel allemaal hun straf uitzaten in de Leuvense centrale gevangenis. Hij kon in het kader van zijn opdracht zelfs op huisbezoek bij de familie van de daders om zich een beeld te vormen van diens familiale en sociale achtergrond.

Ook het Belang van Limburg wijdde een mooi artikel aan onze uitgave.

Korte beschrijving
Colofon: Mertens, Kamiel: “Banditisme in Limburg tijdens en na de Tweede Wereldoorlog”; Studium Generale vzw, Balen, 2022; 578 pag.; illustraties; formaat A4; softcover gelijmd.
ISBN 978.90.76967.60.8

Meer informatie: Banditisme in Limburg