Berghmans Jozef

Naar: overzicht van alle auteurs

Jozef Berghmans (°Balen, 05.09.1930; + Balen, 06.01.2008) werd priester gewijd op 26 december 1955. Hij was toen reeds leraar (sinds zijn diakenwijding op 20 augustus 1955) aan het Sint-Jozefscollege te Aarschot en bleef dat tot zijn pensionering op 1 september 1996. Hij bleef nadien nog steeds vrijwillige parochiedienst doen in de parochie Gerheide van zijn geboortedorp Balen (waar hij tevens woonde). De auteur werd op 15 juni 2005 door de Gemeentelijke Cultuurraad Balen – omwille van zijn complete oeuvre en zijn grote verdiensten als “kroniekschrijver” van onze gemeente – uitgeroepen tot “Cultuurlaureaat Balen 2005”.

Jozef was het toonbeeld van de stille en onverdroten navorser: het aantal bezoeken dat hij bracht aan het Rijksarchief te Beveren en aan andere archieven en vindplaatsen, is nauwelijks te schatten. Zijn belangstelling was sterk gericht op zijn geboortedorp Balen, en daarin dan het kerkelijk leven. Het eerste boek dat hij in 1989 publiceerde, was (en blijft) misschien wel het meest indrukwekkende: een inventaris van alle Balenaren, zo mannen als vrouwen, die voor een geestelijke roeping kozen: priesters, paters, broeders, kloosterzusters, begijnen… Hij beperkte zich daarbij niet tot de jongste eeuw, maar ging terug tot de oudste vermeldingen in de archieven van bisdommen, kloosters en abdijen, universiteiten, seminaries… Met hardnekkigheid bleef hij speuren naar het laatste ontbrekende detail, tot er werkelijk niets meer te vinden was.

Jozef heeft zijn omvangrijk archief ”Balensiana” nagelaten aan onze vzw, waarvoor wij hem bijzonder erkentelijk blijven.

Hij is auteur van:
“Balenaren – geestelijken” (HK Balen, 1989)
“Kerkelijke bedienaars en hun helpers te Balen, deel 1: de Sint-Andreasparochie” (HK Balen, 1989)
(beide voorgaande werken werden uitgegeven door de Heemkundige Kring Balen vzw, thans Erfgoed Balen vzw)

Bij Studium Generale vzw verschenen vanaf 2001:
Kerkelijke bedienaren en hun helpers te Balen (deel 2)
Balenaren-Geestelijken (Cumulatief addendum 1989-2013)
De parochiale verenigingen in Balen- Sint-Andreas – deel 1 (Jeugd)
Parochiale Verenigingen van Balen Sint-Andries; deel 2: van Turnkring Sint-Andries tot Speelpleinen Biesakker vzw
Parochiale Verenigingen van Balen Sint-Andries; deel 3: de “a” van arbeider en de “b” van boer