Jansen Jaak

Naar: overzicht van alle auteurs

Geboren te Mol op 03.01.1939. Was van 1967 tot 01.10.2003 als licentiaat kunstgeschiedenis verbonden aan het “Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium” te Brussel. In die hoedanigheid was hij vele jaren belast met:
-de inventarisatie van het roerend kunstbezit van de bedehuizen en van de O.C.M.W.’s in de provincie Antwerpen;
-de voorbereiding van restauratiedossiers in provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant;
-de inventarisatie van het roerend bezit van abdijen en kloosters (Averbode, Bornem, Grimbergen, Tongerlo, Westmalle, Jezuïeten Antwerpen, O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen, Zusters Maricollen Antwerpen, Zusters van Overijse-Mechelen in Overijse, Gasthuiszusters Rillaar, Grauwzusters Tienen, Priorij H. Graf Turnhout…)

Jaak Jansen geldt als dé specialist inzake Mechelse Renaissance-beeldhouwwerk in hout. In functie van zijn opdracht bij het K.I.K. publiceerde hij talloze artikels en monografieën. Een complete opsomming van zijn wetenschappelijke publicaties zou ons te ver leiden, wij vernoemen slechts:

Monografieën
“Het Kunstpatrimonium van het Begijnhof te Turnhout” (1988)
“De kunstschatten van het Torenmuseum te Mol” (1988)
“Het kunstpatrimonium van het O.C.M.W. te Herentals” (1992)
“Beeldhouwwerk in de Abdij van Averbode” (i.s.m. Herman Janssens; 1999)
“Inventaris van het roerend kunstpatrimonium van de Norbertijnenabdij van Tongerlo” (i.s.m. Christina Ceulemans; 2006)

Naslagwerken
“Het groot kastelenboek van België” (1976-1977)
“Bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap” (1995)
Diverse Tentoonstellingscatalogi

Artikels
Van de massa artikels op zijn naam vermelden we enkel degene die onmiddellijk of zijdelings betrekking hebben op Balen:
“Kunstvoorwerpen te Balen”, in Balen oud – Balen jong, Catalogus met bijzonderheden over Balen, Balen, 1969, p.28-34.
“Een onbekend werk van Hiëronymus III Francken te Balen” in Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, XI, 1969, p. 179-180
“Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Mol”, Brussel-Antwerpen, 1975, p. 13-15

Publicaties bij Studium Generale:
De Sint-Andrieskerk te Balen – Kerkgebouw en kunstbezit
Het leven van de H. Maghet Odrada
De Heilige Odrada van Balen: Verzameling van alle publicaties