Vos Paul

Naar: overzicht van alle auteurs

Geboren in 1941. Deed licentie Geschiedenis aan KU.Leuven in 1962. Nadien leraar aan het Gemeentelijk Sint-Lambertuscollege te Westerlo. Actief in het historisch werk. Gemeentearchivaris van Mol in 1969: archief Mol-Balen-Dessel terug naar Mol. Oprichter Molse Kamer voor Heemkunde en Geschiedenis vzw in 1974. Publiceerde talrijke boeken en artikels, vooral over Mol en de geschiedenis van de Molse kerkdorpen, Westerlo en de Kempen. Interesse voor kerkelijk-politieke verhoudingen in de 19de eeuw, economische en demografische veranderingen. Hoofdredacteur van het tijdschrift “Molse Tijdingen” sinds 2001. Ging met pensioen eind 2006. In 2010 werd hem door het gemeentebestuur van Mol de titel van ere-archivaris toegekend.
Voor Studium Generale vzw schreef Paul Vos de biografische nota’s over de dagboekschrijvers Helsen, Smeulders en Van Eynde – in het boek “Mol in de Eerste Wereldoorlog – door de ogen van tijdsgetuigen” (redacteur Kamiel Mertens).

Publicatie bij Studium Generale:
Mol in de Eerste Wereldoorlog door de ogen van tijdsgetuigen