Buerbaum Jozef (pseudoniem Droogstoppel Janus)

Naar: overzicht van alle auteurs

Drukker, schrijver, uitgever in Antwerpen. Geboren te Antwerpen op 19.10.1860 uit Nederlands-joodse ouders die naar Antwerpen uitgeweken waren. Werd pas op 14.10.1895 tot Belg genaturaliseerd. Begon als leerjongen in een drukkerij en bekwaamde zich spoedig tot zelfstandig drukker die later zijn zonen in de drukkerij opnam. Deze selfmade man was blijkbaar behoorlijk ondernemend en goed ter taal. Schreef vóór de Eerste Wereldoorlog een lange reeks volkse verhalen, gebaseerd op het leven in het schipperskwartier.

Tijdens de oorlog 1914-1918 was hij stoutmoedig actief als sluikschrijver tegen de gehate bezetter. Hij was tevens uitgever en drukker van een sluikkrant “De Vrije Stem”. Dat blad vermeldde in de hoofding niet zonder sarcasme: “Burelen en redactie: “Hotel der Patriotten”, Begijnenstraat 42 te Antwerpen” (het adres van de Antwerpse gevangenis). En verder: “Telegraphisch adres: “Kommandantur-Antwerpen-Mechelen”, wat de bezetter uiteraard tot razernij bracht. Na enkele jaren intense clandestiene activiteiten als sluikschrijver werd hij aangehouden en na een lange periode van onderzoek en ondervraging voor het Duitse Krijgshof gebracht. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid in Duitse gevangenissen. Na de wapenstilstand van 11.11.1918 kwam hij, zoals de andere overlevenden van het onmenselijke gevangenisregime, vrij en belandde na veel wedervaren pas in het voorjaar van 1919 terug thuis in Antwerpen. Daar schreef en publiceerde hij eerst zijn driedelige: Gedenkschriften van Janus Droogstoppel uit den Duitschen bezettingstijd 1914-1918.

Zijn 28 brochures tegen de bezetter, die hij liet verschijnen tussen eind 1914 en zijn aanhouding, werden door ons eveneens gebundeld en met een uitgebreid biografisch hoofdstuk gepubliceerd in 2008 onder de titel: Janus Droogstoppel – Antwerps sluikschrijver tijdens de Eerste Wereldoorlog. De schuilnaam Janus Droogstoppel (met een gefingeerd adres in Amsterdam) was een allusie op de figuur met dezelfde naam die Multatuli (Edward Douwes Dekker) laat optreden in zijn werk. Buerbaum overleed te Ekeren op 07.09.1936.

Publicaties bij Studium Generale:
Gedenkschriften van Janus Droogstoppel (1914-1918)
Janus Droogstoppel. Antwerpse sluikschrijver tijdens de eerste wereldoorlog