Coene Judocus

Naar: overzicht van alle auteurs

Zijn geboorteplaats en -datum zijn onbekend. Hij was priester en kanunnik. Was van 1659 tot 1697 kanunnik van de Sint-Dimpnakerk te Geel. Van 1661 tot 1667 was hij er rentmeester van het kapittel. Van 1684 tot 1691 was hij pastoor te Geel-Bel. In 1682 was hij aanwezig bij het onderzoek van de relikwieën van de H. Dimpna. Judocus Coene overleed in 1697.

Coene schreef in 1688 een boekje “Het leven van de H. Maghet Odrada”. Een anastatische herdruk van dat werkje werd gecoördineerd door kunsthistoricus Jaak Jansen en door Studium Generale vzw gepubliceerd in 2008, voor rekening van de Molse Heemkamer vzw en Erfgoed Balen vzw.

Publicaties bij Studium Generale:
Het leven van de H. Maghet Odrada