Geboers Andreas

Naar: overzicht van alle auteurs

Jozef Berghmans schrijft over hem in “Balenaren geestelijken”:
“Joannes Andreas Sebastianus Geboers (van Balen-Holven).
Geboren in Balen op 03.06.1827
Zoon van Henricus Josephus (landbouwer) & A. Maria Theresia Willekens.
Priesterwijding: 21.12.1850.
Onderpastoor te Londerzeel: 1851.
Pastoor te Vorselaar-Sint-Petrus (ten noorden van Herentals): 1870-1874.
Pastoor-deken te Puurs: 21.03.1874 tot 14.03.1912.
Overleden te Puurs op 17.08.1913.”

Geboers onderhield nauwe contacten met zijn familie in Balen en de correspondentie is weelderig. Jozef Berghmans geeft daarvan meerdere voorbeelden in extenso. Andreas Geboers blijft voor de geschiedenis van Balen belangrijk omdat hij de eerste was die een min-of-meer uitgebreide historiek schreef over zijn dorp: “Geschiedenis van Baelen, met bijzonderheden over de naburen.”, (“door den Baelenaar Andr. Geboers”), verschenen bij uitgever-drukker Desain in Mechelen, vermoedelijk in 1907(?). Eerder had hij dat boek reeds in afleveringen laten verschijnen in het weekblad “Gazet van Moll” (1893-1895), onder het pseudoniem “A. Baelenius”.

Als Balenaar en priester kon hij niet voorbij aan de plaatselijke heilige: Odrada. Samen met zijn dorpsgenoot Mgr. Frans Van Olmen, secretaris van het aartsbisdom Mechelen, schreef hij eerder al: “De H. Odrada van Baelen – haar leven en hare vereering”, waarvan een eerste druk verscheen in 1891 en een tweede (meer populaire) druk in 1898. Herdrukken van beide werkjes werden reeds vanaf 1978 verzorgd door Jeugdcentrum Biesakker Balen vzw, en nadien door Studium Generale vzw.

Publicaties bij Studium Generale:
Geschiedenis van Baelen met bijzonderheden over de naburen
De H. Odrada van Baelen – Haar leven en hare verering