Van Olmen Frans

Naar: overzicht van alle auteurs

In de “Annuaire du clergé de archevêché de Malines, edition 1914” lezen wij bij… Van Olmen, Jean François: °Baelen, 24 févr. 1860; entré en séminaire: 28 sept. 1880; ordination: 22 sept. 1883; Université de Louvain: 4 sept. 1883; Bacch. dr. can. (baccalaureus in het kerkelijk recht); secrétaire de archeveché, Malines, 24 sept. 1885; canoine titulaire 22 avril 1906.

In de editie 1922 van hetzelfde jaarboek zijn deze gegevens onveranderd. Frans Van Olmen trad dus op 20-jarige leeftijd in het seminarie en werd drie jaar later priester gewijd. Net vóór zijn priesterwijding werd hij naar de Katholieke Universiteit Leuven gezonden voor de studie van het kerkelijk recht (“Jus Canon”.). Hij behaalde de titel van baccalaureus twee jaar later (wat een normaal parcours is). Op 24 september 1885 (dus onmiddellijk na zijn studie) werd hij aangesteld als secretaris van het aartsbisdom, wat zeker in die tijd toch wel een vertrouwensfunctie was. Bij wijze van eerbetoon krijgt hij op 22 april 1906 de titel van ere-kanunnik van het kapittel van de Mechelse kathedraal. (Of Van Olmens functie van secretaris invloed heeft gehad op de loopbaan van andere Balense priesters, is moeilijk te zeggen. Dat kunnen wij alleen ontsluieren als we de individuele loopbanen bestuderen, en dan nog…)
Jozef Berghmans schrijft in “Balenaren geestelijken” over Frans Van Olmen (pag 238 e.v.):
Frans VAN OLMEN (Rijsberg) Geboren te Balen op 24 febr. 1860 – Overleden te Mechelen 17 april 1937. Zoon van Petrus Joannes (van Hulsen), landbouwer, & Maria An. Bouwens. Wijding: 22 sept. 1883. Universiteit Leuven: 04.09.1883 (Bach. Kerkelijk Recht). Huisprelaat van Zijne Heiligheid. Secretaris van het Aartsbisdom Mechelen: 24 sept. 1885. Kanunnik van het Metropolitaans Kapittel te Mechelen: 22.04.1906, tevens bestuurder der Zwartzusters te Mechelen.

Schrijver (samen met Andreas Geboers) van het boek “De H. Odrada van Baelen, haar leven en hare vereering”; Mechelen, H. Dessain, 1e uitg. 1891, 2e uitg. 1898. Uitgebreide herdrukken door Jeugdcentrum Biesakker vzw in 1979 en 1996. Thans uitgeput, herziene uitgave in voorbereiding bij Studium Generale vzw.

Publicaties bij Studium Generale:
De H. Odrada van Baelen – Haar leven en hare verering