Vliebergh Emiel

Naar: overzicht van alle auteurs

Geboren te Zoutleeuw op 24.01.1872 – overleden te Leuven op 06.01.1925. Was een briljant student en promoveerde in 1896 aan de Katholieke Universiteit Leuven tot doctor in de rechten. In 1899 werd hij bovendien doctor in de politieke en sociale wetenschappen met een vergelijkende studie over het grondkrediet in Duitsland, Frankrijk en Italië. Met zijn grondige kennis van de landbouwproblematiek werd hij vanaf 1896 ingeschakeld bij de Belgische Boerenbond, eerst als juridisch adviseur, en in 1917 als ondervoorzitter.. Zijn boek “De Kempen op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw” werd in 1906 bekroond door de “Academie Royale de Belgique – Classe des beaux-arts”. In 1907 werd een populaire versie van dat boek
uitgegeven door het Davidsfonds. Vliebergh werd trouwens in 1910 voorzitter van datzelfde Davidsfonds.

Als wetenschapper en professor aan de Katholieke Universiteit Leuven was hij ook sociaal betrokken en stichtte samen met professor Sencie de studiekring die nu nog bekend staat als de “Vliebergh-Sencie-leergangen”. Professor Vliebergh publiceerde talloze artikels en boeken, ondermeer over de socio-economische situatie van de landbouwers in verschillende Belgische regio’s. Getroffen door een ongeneeslijke ziekte die hem fysisch steeds sterker aftakelde, overleed hij vrij jong in 1925.

Vermits het bekroonde boek over de Kempen een uitstekende inleiding biedt over die periode in onze geschiedenis, koos Studium Generale vzw voor een herdruk van: “De Kempen in de 19de en het begin van de 20ste eeuw”, aangevuld met een biografisch hoofdstuk door redacteur Kamiel Mertens.

Publicatie bij Studium Generale:
De Kempen in de 19e en in het begin der 20e eeuw