Waterschoot Eugeen

Naar: overzicht van alle auteurs

Hij werd geboren te Arendonk op 05.02.1863, als zoon van Joannes Baptista Waterschoot en Maria Catharina Stakenborgh. Hij huwde in Arendonk op 11.09.1888 met Joanna Maria Van Helst (uit Mechelen) Eugeen behaalde na het middelbaar onderwijs tenminste het onderwijzersdiploma vermits hij later onderwijzer werd aan de lagere afdeling van het Sint-Jozefscollege te Turnhout, en later zelfs directeur van die lagere school. Hij was tegelijk hoofdredacteur van het Turnhoutse weekblad “De Kempenaar”, dat gedrukt werd bij Splichal in Turnhout. Hij woonde in Turnhout-centrum en was bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 51 jaar oud, leeftijd waarop een zekere bezonnenheid, rustig overleg en relativeringsvermogen mogen verondersteld worden. Eugeen hield tijdens de bezettingsjaren zorgvuldig zijn dagboek bij en noteerde al zijn ervaringen en alles wat hij opmerkte of van betrouwbare getuigen vernam. Na de wapenstilstand en de uittocht van de Duitsers bewerkte hij zijn dagboeknotities tot het boek, dat werd gedrukt bij een familiedrukkerij Waterschoot in Turnhout in 1919(?). “De Duitschers in de Kempen – Memorandum van den oorlog 1914-1918”. (uitgebreide herdruk met biografisch hoofdstuk over Waterschoot door redacteur Kamiel Mertens in 2006.) Dat Waterschoot – als hoofdredacteur van het belangrijke weekblad “De Kempenaar” – gedaan kreeg dat eerste minister de Broqueville (die zijn parlementaire carrière in de Kempen begon) een “ten geleide” schreef bij zijn boek, mag ons niet verbazen. Eugeen Waterschoot overleed te Turnhout op 27.05.1932, 69 jaar oud.

Publicaties bij Studium Generale:
De Duitschers in de Kempen (1914-1918)