Lexicon van Moeder Godsikonen

Naar: overzicht van alle publicaties

De bibliografie over ikonen is overvloedig. Maar een lexicon, uitsluitend gewijd aan Moeder-Godsikonen, is in het Nederlandse taalgebied toch uitzonderlijk. Na een uitvoerige inleiding behandelt de auteur 260 verschillende thema’s van Moeder-Godsikonen. Voor elk thema geeft hij achtereenvolgens het type, de categorie waarin het thuishoort, de benaming in het Byzantijns-Grieks en het Russisch (in Cyrillisch schrift en in transcriptie) met de Nederlandse vertalingen ervan; de bron van het thema (hetzij de Bijbel, hetzij andere bronnen); de herkomst, de vieringen rond het thema; de betekenis van het thema (theologisch en historisch); de ikonografie en de beschrijving; eventueel gekende voortekeningen. Na elk thema volgt overigens een (soms zeer uitgebreide) literatuurlijst en verwijzingen naar vindplaatsen van reproducties. Een omvangrijke bibliografie, trefwoordenlijsten, 360 synoniemen en 210 lokale varianten, en een tiental kleurenillustraties (één per type) completeren dit naslagwerk dat onmisbaar is voor de ikonenliefhebber die dieper wil gaan dan het gewone ‘kijkboek’ toelaat.

Colofon: Marcel Watté “Lexicon van Moeder-Godsikonen – Theotókos”
350 pag; 10 kleurenillustraties, indexen, trefwoordenlijst, 29cm, gelijmd; ISBN 90-76967-01-6 (ISBN-conversie 978-90-76967-01-1)

Meer informatie: Lexicon van Moeder Godsikonen