Ikonen, een wereld apart

Naar: overzicht van alle publicaties

De bibliografie over ikonen is overvloedig. Maar een handzame, heldere en quasi volledige inleiding op de ‘wereld van de ikonen’ is in het Nederlandse taalgebied moeilijk te vinden. De gerenommeerde auteur Marcel Watté heeft zijn decennialange studie over de orthodoxe liturgie en haar cultusvoorwerpen hier op een bevattelijke manier voor iedereen te boek gesteld. Hij behandelt achtereenvolgens de inspiratiebronnen van de ikonen, de betekenis ervan, de symboliek op ikonen (kleuren, gebaren, houdingen, vormen, getallen en licht), de geschiedenis van de ikonenkunst (voorgeschiedenis, ikonenstrijd, de Byzantijnse, Russische en Koptische traditie), de gebruikte materialen. Hij besluit zijn boek met een uitgebreid glossarium en een omvangrijke bibliografie voor verdere lectuur. Zeventien type-illustraties completeren dit ‘ikonen-vademecum’.

Colofon: Marcel Watté “Ikonen; een wereld apart”
189 pag; glossarium, bibliografie, 17 illustraties, 21 cm, gelijmd; ISBN 90-76967-02-4 (ISBN-conversie 978-90-76967-02-8)

Meer informatie: Ikonen, een wereld apart