Claes Johan

Naar: overzicht van alle auteurs

Geboren te Turnhout op 16.03.1970. Studeerde aan het Sint-Jan-Berchmanscollege te Mol en daarna aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij achtereenvolgens promoveerde tot bio-ingenieur en tot doctor in de toegepaste biowetenschappen. Hij is sinds 1999 als docent verbonden aan de Katholieke Hogeschool Kempen, in de Masteropleiding Biowetenschappen. Sinds oktober 2011 is hij als geassocieerd docent verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij doceert in het domein van de levensmiddelenchemie en –technologie en over kwaliteit en voedselveiligheid. Hij voert onderzoek uit over textuur en reologie van levensmiddelen en geeft navorming en begeleiding aan bedrijven over voedselveiligheid, wetgeving en etikettering.
Meer info over zijn professionele activiteiten vindt u op de website van zijn onderzoeksgroep Lab4Food www.Lab4Food.be.

In zijn vrije tijd is hij onder andere actief als secretaris van onze vzw Studium Generale.

Publicatie bij Studium Generale:
Etikettering van levensmiddelen. Eenvoudige handleiding voor kleinschalige verwerkers.