Balenaren-Geestelijken (Cumulatief addendum 1989-2013)

Naar: overzicht van alle publicaties

In 1989 publiceerde priester Jozef Berghmans (1930-2008), die heel zijn ambtelijk leven verbonden was aan het Sint-Jozefscollege van Aarschot – het lexicon “Balenaren – Geestelijken” waarin opgenomen al de clerici die van Balen afkomstig waren of er langere tijd gewoond hadden. (13de tot 20ste eeuw). Dat boek bevatte een summiere levensbeschrijving van alle mannen en vrouwen die hun leven aan de kerk gewijd hebben als priester, pater, missionaris, broeder, klooster- of missiezuster of zelfs begijn. Foto’s en documenten geven een meerwaarde aan dit boek.

Jozef Berghmans was een ijverig en geduldig man: hij deed jarenlang onderzoek in archieven in binnen- en buitenland en schreef talloze brieven aan bisdommen, kloosters en abdijen, om gegevens op te vragen over zijn illustere dorpsgenoten. Berghmans deed een reusachtig werk: hij spoorde niet minder dan 832 namen van Balense clerici op, verdeeld als volgt: 243 mannen (priesters, paters, broeders), en 589 vrouwen: namelijk 449 begijnen en 140 klooster- en missiezusters

Cumulatief Addendum 1989-2013
In dit « Cumulatief Addendum 1989-2013 » verzamelden wij 68 nieuwe namen, te verdelen als volgt : 41 mannen en 27 vrouwen. Dat brengt het totaal precies op 900 Balense clerici over de eeuwen heen, en allicht zullen er nog namen ontsnapt zijn aan onze speurzin. Balen was duidelijk een vruchtbare grond voor geestelijke roepingen!

Gezien de instroom van kandidaat-geestelijken zowel aan de mannelijke als aan de vrouwelijke kant sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) quasi nihil is, blijft het alleen een kwestie van tijd tot de laatste van de nog levende Balense geestelijken het hoofd « ten eeuwigen ruste» gelegd heeft.

Gelijk welke historicus of amateur-heemkundige die over enkele eeuwen gegevens zoekt over een Balense « geestelijke », zal nog steeds teruggrijpen naar dit basislexicon. Een werk van blijvende waarde !

Colofon: Jozef Berghmans “Balenaren-Geestelijken (Cumulatief Addendum 1989-2013)”
Studium Generale vzw, Balen, 2013; 93 pag., illustraties, formaat A4, gebrocheerd;
(gewicht: 0,320 kgr) – ISBN 978-90-76967-50-9
Dit Addendum is een voortzetting van: Berghmans, Jozef: “Balenaren – Geestelijken”, Heemkundige Kring Balen vzw, 1989, 619 pag., zwart-wit geïllustreerd.

Meer informatie: Balenaren-Geestelijken (Addendum 1989-2001 bij het basiswerk van 1989)