De Sint-Andrieskerk te Balen – Kerkgebouw en kunstbezit

Naar: overzicht van alle publicaties

In 1975 voltooide Jan Defever, student Oudheidkunde en Kunstwetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Leuven een licentiaatsthesis onder de titel ‘Balen, Sint-Andrieskerk; Inventaris van haar kunstbezit’. Niet zonder reden, want de Sint-Andrieskerk is geklasseerd als beschermd monument. Bij ons weten op universitair niveau de eerste ernstige poging in de 20ste eeuw om de Balense dorpskerk grondig te beschrijven mét gedetailleerde behandeling van de inventaris. En ‘inventaris’ mag dan breed begrepen worden: niet alleen het meubilair, de schilderijen en beeldhouwwerken, maar ook het koper en brons, de altaren, het orgel, het edelsmeedwerk, ijzer en tin, textiel… tot en met de glasramen, de klokken en de boeken.
Meer dan een kwarteeuw later hebben Jaak Jansen en Studium Generale vzw het werk van Defever geactualiseerd aan de hand van de gegevens én het fotoarchief van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel. Het resultaat is een onmisbare gids voor iedereen die de Sint-Andrieskerk wil verkennen: zowel de vluchtige toerist als de kunsthistorisch geïnteresseerde lezer vinden hier hun gading.
(Met dank aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium voor de bruikleen van de foto’s)

Colofon: Jan Defever & Jaak Jansen(herziening) ‘De Sint-Andrieskerk te Balen – Kerkgebouw en kunstbezit’
156 pag; bibliografie, bijlagen, registers, 102 illustraties, 29 cm, gelijmd. ISBN 90-76967-6-7

Meer informatie: De Sint-Andrieskerk te Balen – Kerkgebouw en kunstbezit