Leven en werken van priester Frans Draulans – en de Sint-Andriesparochie te Balen van 1956 tot 1984

Naar: overzicht van alle publicaties

Priester Frans Draulans (1911-1990) was van eenvoudige kom-af, geboren en getogen in de Zuidkempense minigemeente Zoerle-Parwijs. Na een eerder ongewone studieloopbaan in de alumnaten van de Paters Assumptionisten te Zepperen, Sart-les-Moines en Kapelle-opden-Bos, studeerde hij filosofie aan het seminarie van Floreffe (bisdom Namen) en theologie aan het groot-seminarie van het aartsbisdom te Mechelen. Zijn eerste aanstelling als priester (1936) was als leraar aan het Klein Seminarie te Hoogstraten; daarna werd hij onderpastoor te Merksplas (1949-1956), om tenslotte op 9 september 1956 ingehaald te worden als pastoor te Balen Sint-Andries. Hij was daar ‘herder’ tot februari 1984, waarna hij om gezondheidsredenen op rust ging in zijn geboortedorp. Hij overleed te Bonheiden op 25 augustus 1990. Niet alleen om zijn priesterlijk-pastorale werk, maar ook en vooral om zijn grote schrijverstalent (jeugdboeken en later talloze ‘columns’ in het Parochieblad) verdient hij zeer bijzonder deze biografie mét uitgebreide bloemlezing!

Colofon: René Geukens & Kamiel Mertens “Leven en werken van priester Frans Draulans en de Sint-Andriesparochie van Balen, 1956-1984”
535 pag, formaat 29 cm; illustraties; softcover gelijmd. ISBN 90-76967-10-5

Meer informatie: Leven en werken van priester Frans Draulans – en de Sint-Andriesparochie te Balen van 1956 tot 1984