Balen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Naar: overzicht van alle publicaties

Hoewel in het verleden reeds tal van artikels gepubliceerd werden over diverse aspecten van de tweede wereldoorlog in de gemeente Balen (vooral dan door de Heemkring Balen), bestaat er géén globaal boek waarin alle aspecten onder de loep genomen worden. Dat is veranderd met dit boek “Balen tijdens de tweede wereldoorlog”. Dit onderwerp is uiteraard zeer uitgebreid: we bestuderen de demografische en socio-economische evolutie van Balen, de militie-toestand, de mobilisaties vanaf 01 september 1939, de Duitse invasie in België op 10 mei 1940, de 18-daagse veldtocht van het Belgisch leger van 10 tot 28 mei 1940, de krijgsgevangenen, de vrijwillige en verplichte tewerkstelling in Duitsland en elders, de ondergedokenen, de rantsoenering, de Boerenwacht, de Passieve Luchtbescherming, Winterhulp, de criminele gebeurtenissen en het na-oorlogse banditisme in de regio, het socio-culturele en verenigingsleven, de lokale (weekblad-)pers, de landbouwteeltplannen, de Nationale Landbouw en Voedselcorporatie, de handelingen van het gemeentebestuur en dito –administratie, de kolenschaarste, de epidemieën en de kindersterfte, de opeisingen, de inkwartieringen, de willekeurige aanhoudingen, het sper-uur, de gevluchte Russische krijgsgevangenen, de verduisteringsplicht, het tekort aan allerlei gebruiks- en verbruiksgoederen, de collaboratie, het verzet, de Duitse represailles, de wegvoeringen, de bevrijding door de Engelse troepen op 12/13 september 1944, de Belgische na-oorlogse repressie en epuratie… en nog zoveel meer. Bijzondere aandacht hebben we voor het drama van Balen-Malou waar aftrekkende SS-ers op 11 september 1944 zo maar 10 onschuldige burgers uit hun huis plukten en vermoordden bij wijze van represaille.

We zijn van oordeel dat de jongere generaties recht hebben op de kennis van hun lokale geschiedenis, zeker over die onzalige jaren, die een onuitwisbare stempel gedrukt hebben op ons volk. Het doorgedreven opzoekwerk in allerlei bibliotheken, musea en archieven, alsmede het ondervragen van tal van ooggetuigen, weerstanders, (nabestaanden van) collaborateurs… en de plaatsstudie, hebben zóveel documentatie en informatie opgeleverd dat zelfs in dit boek van 750 pagina’s niet alles kon opgenomen worden!.

Colofon: Mertens Kamiel “Balen tijdens de Tweede Wereldoorlog”
Balen, Studium Generale vzw, 2004;
756 pag; 360 illustraties z/w; formaat A4, softcover, ingenaaid.
ISBN 90-76967-14-8 (ISBN-conversie 978-90-76967-14-1)

Meer informatie: Balen tijdens de Tweede Wereldoorlog