Parochiale Verenigingen van Balen Sint-Andries; deel 3: de “a” van arbeider en de “b” van boer

Naar: overzicht van alle publicaties

Er zijn wellicht in Vlaanderen weinig parochies die zo goed gedocumenteerd werden als de Sint-Andreasparochie van Balen-Centrum. Geboren Balenaar priester Jozef Berghmans leek wel voorbestemd om die veelomvattende taak op zich te nemen. Reeds tijdens zijn jaren als leraar aan het Sint-Jozefscollege in Aarschot ging het grootste deel van zijn vrije tijd op aan naspeuringen in bibliotheken en archieven – en dat werd zo mogelijk nog intensiever vanaf zijn pensionering.

Dit derde deel van “Parochiale Verenigingen” is het sluitstuk van de trilogie en volledig gewijd aan de “takken” van “de arbeiders en de boeren”, zoals die vroeger gemeenzaam genoemd werden: zowel de verenigingen voor volwassenen als voor de jeugd komen aan bod. Eerder veschenen al Deel 1 (Jeugdbewegingen) en Deel 2 (van Turnkring Sint-Andries tot Speelpleinen Biesakker). Voor de inwoners van Balen is dit boek een blijvende bron van informatie over het verleden van het katholieke verenigingsleven waarin velen van hen een belangrijke rol gespeeld hebben of nog spelen. Voor de beschreven verenigingen zelf is het in de meeste gevallen de eerste poging tot registratie van hun eigen historiek.

Colofon: Berghmans, Jozef: “Parochiale Verenigingen van Balen Sint-Andreas”; deel 3: – de ‘A’ van Arbeider en de ‘B’ van Boer”
Studium Generale vzw, Balen, 2007,
407 pp, 359 illustraties, formaat A4, softcover gelijmd (Redacteur: Kamiel Mertens)
ISBN (10) 90-76967-16-4
ISBN (13) 978-90-76967-16-5

Meer informatie: Parochiale Verenigingen van Balen Sint-Andries; deel 3: de “a” van arbeider en de “b” van boer