Etikettering van levensmiddelen

Naar: overzicht van alle publicaties

Voor een leek is de warenwetgeving een complex kluwen van regeltjes en bovendien ook moeilijk leesbaar. Toch moeten alle voedselproducenten, ook de kleinschalige verwerkers, voldoen aan deze wetgeving. Dit boek wil hen helpen bij de opmaak van een etiket voor hun producten. Het beschrijft op een heldere manier wat allemaal op een etiket voor levensmiddelen moet staan. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de naamgeving, de samenstelling, en de toegelaten additieven van drie productfamilies: zuivel, vlees, groenten
en fruit.

Omwille van de snel wijzigende wetgeving is dit boek momenteel niet meer beschikbaar bij Studium Generale vzw. Voor meer informatie kan u zich wenden tot de auteur.

Colofon:
Claes, Johan. Etiketering van levensmiddelen.
86 pag; geïllustreerd; formaat A5; softcover.
ISBN 90-76967.20.2