Gedenkschriften van Janus Droogstoppel (1914-1918)

Naar: overzicht van alle publicaties

Toen op 4 Augustus 1914 de Duitse Uhlanen, Dragonders, Lanciers, en andere “afschrikwekkende troepen” België overspoelden, bood het Belgisch leger tegenstand met de moed der wanhoop, vermits duidelijk niet opgewassen tegen de veel talrijker, beter opgeleide en beter uitgeruste Duitse legers. Ondanks het heldhaftig verzet van onder meer de regimenten in en rond de fortengordels van Luik en Antwerpen en de quasi-guerilla-oorlog van Generaal De Schepper in Limburg, moesten de troepen wijken. Uiteindelijk konden ze zich verschansen achter de IJzer, met behulp waarvan de ganse vlakte onder water werd gezet. Vier lange jaren bleven de Belgische troepen, onder het oppercommando van de internationaal geachte “Koning-Ridder Albert I” stand houden tegen de Duitse aanvallen. Het bezette deel van België had inmiddels zwaar te lijden van de tirannie en willekeur van de bezetter: geboden en verboden, opeisingen, verplichte tewerkstelling in Duitsland, pasjes en “Ausweis” voor alles-en-nog-wat. Na de eerste oorlogsmaanden met haar gruwel van moord en plundering, brandstichting en roof, kwam een zekere stabilisatie tot stand. Maar onderhuids bleef de geest van verzet bij een deel van de bevolking levendig. De pen-vaardigen vielen de vijand aan met de “sluikpers”: pamfletten, krantjes, dagbladen… honderden, neen: duizenden heeft België er gezien. In het Antwerpse was auteur-drukker-uitgever Jozef Buerbaum zeer actief als “sluikperser”. Met de “Vrije Stem” en de opeenvolgende “Droogstoppelbrochures” wist hij de bezetter regelmatig in z’n hemd te zetten en op de kast te jagen…

Helaas, verklikt en opgepakt, veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid in Duitsland! Na de wapenstilstand van november 1918 eindelijk terug naar huis en dan schrijven…, schrijven… aan zijn memoires: de “Gedenkschriften van Janus Droogstoppel”; in 1922 in drie lijvige volumes van elk ongeveer 300 pagina’s! Het is het omstandige verhaal van zijn subversieve actie en publicaties, maar ook van zijn aanhouding, ondervragingen, vonnis, gevangenisleven in België en Duitsland. Voor allen die een ruime belangstelling hebben voor de Eerste Wereldoorlog in België, is dit een belangrijk ego-document met een schat aan informatie en tijdsbeelden…

Colofon: Buerbaum Jozef: “Gedenkschriften van Janus Droogstoppel – uit den Duitschen Bezettingstijd 1914-1918”; Oorspronkelijke uitgave 1922, in drie volumes, door drukkerij Buerbaum-Van der Goten te Antwerpen;
Heruitgave 2005, met toelichting en commentaar door redacteur Kamiel Mertens; Studium Generale vzw, Balen, 2005; 516 pag A4, softcover, geïllustreerd.
ISBN 90.76967.21.0

Meer informatie: Gedenkschriften van Janus Droogstoppel uit den Duitschen bezettingstijd (1914-1918)