De Kempen in de 19e en in het begin der 20e eeuw

Naar: overzicht van alle publicaties

Een uitgebreide heruitgave van één van de belangrijkste studiewerken over de Kempen uit de 19e en het begin van de 20e eeuw. Het beschrijft zeer uiteenlopende thema’s: de streek, de mensen, het volksonderwijs, de landelijke eigendom in de Kempen, de Kempense boer, knechten, meiden en dagloners, ontginningen, de nijverheid in de Kempen, de landbouwverenigingen, …

Colofon: Vliebergh, Emiel: “De Kempen in de 19de en ’t begin der 20ste eeuw.” – Davidsfonds, Leuven, 1908; 190 pp. (formaat 22,3 x 14 cm) – Druk: T’Yper, bij Callewaert- De Meulenaere; “Drukker van ’t Davidsfonds”.
Mertens, Kamiel (redacteur): uitgebreide uitgave 2007: met biografische gegevens over auteur Emiel Vliebergh; Studium Generale vzw, Balen, 2007; 240 pp., formaat A5, illustraties, softcover, gelijmd.
ISBN (10) 90-76967-23-7
ISBN (13) 978-90-76967-23-3

Meer informatie: De Kempen in de 19e en in het begin der 20e eeuw