Balen tijdens de eerste wereldoorlog

Naar: overzicht van alle publicaties

In september 2004 verscheen ons boek Balen tijdens de Tweede Wereldoorlog, na enkele jaren van ondermeer intense studie van vakliteratuur, diepgravend onderzoek van het gemeentelijk archief en een aantal interviews met “bevoorrechte getuigen”. Chronologisch moet dit boek over de eerste wereldoorlog vóór het andere komen, maar daar is een verklaring voor. Anno 2003-2004 konden wij over de tweede wereldbrand nog levende getuigen interviewen (wat uiteraard voor de periode 1914-1918 ondenkbaar is), en de lokale archivalische bronnen over de eerste oorlog zijn veel schaarser.

De grote lijnen en patriottische verhalen die wij als kind leerden over de eerste wereldoorlog in de lagere school gingen over de onderwaterzetting van de IJzervlakte door een moedige sluiswachter, over de “Huzaren des Doods”, over de “Koning-Ridder” Albert I, enz. Toen we de verzameling handgeschreven rapporten van pastoors over de Eerste Wereldoorlog vonden, beseften we welke onschatbare en unieke informatie daarin besloten lag. Bij de transcriptie van al die rapporten ontdekten we de talloze verhalen met indringende passages over de Duitse invasie, over de gruwelijkheden, brandstichtingen, georganiseerde diefstallen en vernielingen, deportaties, roof- en moordpartijen, waaraan de Duitse troepen zich schuldig maakten: die jaren 1914-1918 waren voor de Belgische bevolking in zekere zin erger en wreder dan de jaren 1940-1944! We zochten én vonden een schat aan informatie over de oorlogsjaren 1914-1918 in Balen.

korte beschrijving
Colofon: Mertens, Kamiel: “Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog”; Studium Generale vzw, Balen, 2008; 743 pag.; illustraties; formaat A4; softcover gelijmd.
ISBN: 978-90-76967-25-7

Meer informatie: Balen tijdens de eerste wereldoorlog