Mol in de Eerste Wereldoorlog door de ogen van tijdsgetuigen

Naar: overzicht van alle publicaties

De belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog steekt opnieuw de kop op. Overal verschijnen nieuwe boeken, zowel globale studies over het eerste echte wereldconflict als boeken over lokale geschiedenis. Het gemeentearchief van Mol en de Molse Heemkamer hebben waardevolle en belangrijke documenten in bezit die een getuigenis uit de eerste hand geven: de oorlogsdagboeken van E.H. Karel Helsen (toen aalmoezenier van het gasthuis van het H.Hart) en van Edmond Van Eynde (kandidaat-notaris, rentenier, ingezetene van Mol).
Beiden waren scherpe observatoren en hadden veel contacten waardoor ze veel nieuwtjes op het spoor kwamen. Ze waren beiden zeker van geen kleintje vervaard – want ontdekking van zo’n dagboek kon deportatie naar Duitse kampen tot gevolg hebben. Voor de eerste keer worden die beide kostbare en kwetsbare handschriften helemaal uitgewerkt en in boekvorm samengebracht. Daarnaast vinden we andere waardevolle documenten als de “Nabeschouwingen” van meester Jakob Smeulders (van het “Staatsweldadigheidsgesticht”), het officiële verslag dat het gemeentebestuur in 1919 voor de provinciegouverneur moest opmaken, artikels van Molse ingezetenen en historici… Om de oorlogsgebeurtenissen in zijn plaatselijke context te zetten nemen we ook honderden berichten op die tussen 1914 en 1919 verschenen in de weekbladen “Annoncenblad van Moll” of “Gazet van Moll”. Als u meer wilt vernemen over wat uw Molse voorouders allemaal hebben meegemaakt in die turbulente tijden, dan is dit boek onontbeerlijk voor u!

Colofon: Kamiel Mertens. Een uitgave van de Kamer voor Heemkunde van Mol vzw & Studium Generale vzw te Balen, 2009; ± 620 pp; formaat A4, softcover gelijmd: 155 illustraties z-w (met medewerking van Paul Vos, Archivaris van Mol)
ISBN 978-90-76967-31-8

Meer informatie: Mol in de Eerste Wereldoorlog door de ogen van tijdsgetuigen