Contact

Studium Generale vzw
Holven 11
B-2490-Balen (België)
Tel (0032) – 014-81.33.75

kamiel.mertens@skynet.be
www.studiumgeneralevzw.be


Aanwezig als Studium Generale vzw in Archives Portal Europe

Argenta-bank
IBAN: BE72.9730.6004.1216
BIC: ARSPBE22

ISBN-prefix: 978.90.76967.xx.x
Wettelijk depot prefix: D/jaar/9218.xx

Ondernemingsnummer: B.0474.235.671

Afhalingen op ons kantoor alleen na afspraak met Kamiel Mertens, voorzitter, op hetzelfde adres. Holven is gelegen net buiten het centrum van de gemeente Balen: vanaf het station (Gasthuisstraat) richting Olmen, de eerste kruising op ongeveer 500 meter, (verhoogd kruispunt), de straat rechts.

Bestellen kan per brief of per email. Bij de prijs van het boek moet u ook de verzendingskosten betalen van Taxipost (voor België) of internationale verzending, te bekomen op aanvraag.

Bij de aankondiging van een nieuw boek wordt meestal een intekenprijs gehanteerd: die geldt alleen bij ontvangst van uw betaling vóór de einddatum van de inschrijvingstermijn. Indien om gelijk welke reden een aangekondigd boek niet op de aangekondigde datum of niet in de voorziene vorm zou verschijnen, kan dat geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Indien een aangekondigd boek uitzonderlijk niet zou verschijnen, worden de reeds betaalde intekenbedragen terugbetaald.

U kunt bestellen door de overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening hierboven vermeld. Het boek wordt u dan thuis bezorgd. Indien u een factuur wenst moet u dat uitdrukkelijk vermelden en desgevallend uw BTW-nummer opgeven. Alle verkopen zijn onderworpen aan onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, die u geacht wordt te kennen en te aanvaarden. De goederen blijven eigendom van Studium Generale vzw tot volledige betaling van de factuur. Alle facturen dienen binnen de 8 dagen betaald te zijn, anders worden zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling verwijlintresten toegepast.