Free downloads

Smaakmakers: gedigitaliseerde boeken, te bekomen via Wetransfer

De verkoop van het papieren boek staat onder druk, en tegelijk worden steeds meer publicaties digitaal beschikbaar gemaakt. Daarom presenteren wij vanaf heden naast onze eigen publicaties ook gratis te downloaden uitgaven van oude, waardevolle boeken. Afhankelijk van de uitgave is het een bewerkte versie, waarbij de tekst met OCR werd gedigitaliseerd. Ook werden de auteursgegevens aangevuld, samen met een kadering van de uitgave in zijn tijd. Daarnaast hebben we ook fac simile uitgaven zonder verdere toevoegingen. Meer info over dit initiatief vindt u via deze link

Van een paar uitgaven hebben we de volledige versie on-line staan, maar van de meeste publicaties is een smaakmaker beschikbaar. Indien u geïnteresseerd bent in de de volledige tekst, stuurt u ons een email en dan bezorgen wij u een WeTransfer link. We stellen deze bestanden gratis ter beschikking, maar uiteraard appreciëren we elke bijdrage voor onze werking.

-1- Digitaal Wereldoorlogen en andere conflicten

ABL: Neem uw plaats in!
Anciaux, Marcel: L’Héroisme des jeunes
Beyens, Eugène: L’Allemagne avant la guerre
Bond, A. Russell: Inventions of the Great War
Boschmans, Raymond: Les ailes repoussent (Comment l’Allemagne prépare sa revanche)
Bruylants, Jan jr: Brieven van Zebedeus – De belanghebbenden van ‘t bombardement
Callewaert, L.J.: Op den uitkijk
Claes en Mertens: Pictorial history of the Lancaster ME846 – Mol-Postel, June, 22, 1944 (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 4Mb; zie ook onze eigen uitgave waarin de details van de vlucht, de bemanning en hun ontsnapping worden beschreven)
Crozier, Joseph: Mes missions secrètes 1915-1918
Danneels, R.: Le moral du soldat
Dautrebande, L.: Bases expérimentales de la protection contre le gaz de combat
De Lichtervelde, Louis: Le 4 Août 1914 au parlement Belge
Deguise: La défense de la position fortifiée d’Anvers en 1914
Depester, Hubert: Nos héros et nos martyrs de la Grande Guerre
des Ombiaux, Maurice: La résistance de la Belgique envahie
Erichsen, Eric: De stomme Deen – een boek over hen die hun plicht deden (volledige uitgave hier beschikbaar, ongeveer 1.2 Mb)
Francken, Fritz: de blijde kruisvaart
Gheuens, J.G.: De miskenden
Helsen, Ludo: 54 maanden oorlog – Bouwstoffen tot de studie van de Tweede Wereldoorlog in de Kempen
Hermans, Ward: Het treurspel van recht en beschaving
Le Soir: Pour la defense (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 0.5 Mb)
Le Soir: Sommes nous prêts? (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 1.5 Mb)
Lekeux, Martial: De laatste strijdkrachten van Antwerpen – In den waarnemingsdienst
Lekeux, Martial: Mes cloîtres dans la tempête
Lekeux, Martial: Passeurs d’hommes
Lekeux, Martial: Le patelin de Notre Dame
Lekeux, Martial: Mijn roode kloosters
Lombard, Laurent: Les exploits du commissaire Radino
Lombard, Laurent: Evasions de condamnés à mort
Lombard, Laurent: Le tragique destin de M. 82
Lombard, Laurent: Le drame de la villa des Hirondelles
Mangin (Gén.): Comment finit la guerre
Milac: “Daarom!… Handboek van de soldaat
Mortier, R.V.: Grafrijmpjes voor onze gesneuvelde jongens (4e editie)
Nothomb, Pierre: Labarrière belge: Esais d’histoire territoriale et diplomatique
Peeters, Jef: Mijne vlucht naar Holland – Oorlogsherinneringen van een spion
Pirenne, J. & Vauthier, M.: La Législation et l’administration Allemandes en Belgique
Raal, G.: In Duitsche dagen
Rudiger: Flamenpolitik
Ryckmans, Paul: ‘t Soldatenwerk – Familiegroet
Ryckmans, Paul: Histoire du “Mot du soldat”
Sarolea, Charles: How Belgium saved Europe
Scheffen, Wilhelm: Feuer auf Erden – Ein Buch für Heimat und Feld
Silber, J.C.: Les armes invisibles – Souvenirs d’un espion allemand au War Office de 1914 à 1919
Snieders, August: Onze boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798 (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 2 Mb)
Van den Bergh, Frans: Oorlogsverhalen 1914-1918 Mechelen
Van Hauwaert, Oscar: Vlaamsche Oorlogsliteratuur (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 9 Mb)
Verdeyen, R.W.R.: België in Nederland 1914-1919 – De vluchtoorden Hontenisse en Uden
Verhavert, Frans: De Duitschers te Mechelen 1914-1918 – Uit het dagboek van een Mechelaar
von Liliencron, Detlev: Krijgsnovellen (Frans-Duitse oorlog 1870-1871)
1.058 Rouqerol – Le Kemmel
1.059 Van Zuylen – Les mains libres
1.060 Claes Ernest – Bei uns in Deutschland
1.061 nn Jusq’à la Mort! Le commandant Franz Kremer – etc
1.062 Delaisi – Der kommende Krieg
1.063 nn – Diplomatieke briefwisseling m.b.t. den oorlog van 1914-19115
1.064 Grabein – Im Auto durch Feindesland
1.065 nn Oevre d’assistance aux Prisonniers Belges en Allemagne – Rapport 2016
1.066 nn Oevre d’assistance aux Prisonniers Belges en Allemagne – Rapport 2018
1.067 De Ridder Alfred – La Belgique et la Prusse en conflit, 1834-1838
1.068 Elebaers Karel – Lief en leed uit dagen van lijden
1.069 Claes Ernest – Namen 1914
1.070 nn – Manuel de l’ambulancier
1.071 Gilbert GM – Terwijl de strop hun wachtte
1.072 Dambre – De offergang der Gebroeders Van Raemdonck
1.073 nn – German prisoners in Great Britain
1.074 Davignon Henri – Affiches allemandes en Belgique
1.075 Bernard, Henri – L’An 14 et la campagne des illusions
1.076 Van Moere Everaert – Soldatenleven
1.077 Daye Pierre – Vie et mort d’Albert 1.er
1.078 Schöller Peter – Het geval Leuven en het Duitse Witboek
1.079 Van Kessel Karel – De naakte waarheid over den wereldkrijg
1.080 Van der Schelden P. – Te saam vereend – gebr. Van Raemdonck
1.081 Snijder – De wereldoorlog op het Duitsche Westfront

 

-2- Digitaal aanbod algemeen (literatuur en diversen)
Boerenbond: Luim na ernst
Broeckaert, Wilfried: Pillekes (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 6,5 Mb)
Carnoy, Albert: Origines des noms de familles en Belgique
Carton de Wiart en Van Molle, Leo: De woelige stede
Conscience, Hendrik: De Loteling
Daisay, Alexandre: Histoire de l’ornement
De Ronde, Theo: Het tooneelleven in Vlaanderen door de eeuwen heen
Fierens, Alfons: Het Belgische vaderland
Grimmelshausen-Lichtenberger: De avontuurlijke Simplicissimus
Heuvelmans, Flor: Jan Blokker – schetsen uit het studentenleven
Jespers, H.: Naar de erfwacht! Inleiding tot de heemkunde
Leynen, Hubert: Een eeuw weekbladpers in Limburg
Magerman, C.: Gedichten allerhande
Melis, H.C.: Groote mannen van Limburg
nn: Le petit album de la famille
nn: Belgische rijkswacht in beeld
nn: Tentoonstelling van het Graafschap Loon: catalogus 1947
Prims, Floris: De litteekens van Antwerpen
Salsmans, P.J. sj: Prof.dr. Emiel Vliebergh
Simons, Jozef: In Italië
Snieders, August: Maria Stuart
Snieders, August: Het zusterken der armen
Snieders, August: Onze boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798
Snieders, Renier: Amanda – Uit het leven der zinneloozen
Snieders, Renier: De Gouden Willem. Uit het leven der boeren in de Kempen
Snieders, Renier: De meesterknecht
Snieders, Renier: Mentor (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 2 Mb)
Sterken, Louis: Verzameld werk uit het Belang van Limburg (1952-1967)
Van Oldenburg, Frans: Dokter Faustus
Van der Hallen, Ernest: Tusschen Atlas en Pyreneeën
Van Den Bergh, E.: Postele op ter Heyden
Van Der Cruyssen, A.-C.: Gheel – De kolonie der krankzinnigen
Vermeulen, Edward: Dagboek van een banneling
Vermeulen, Edward: De Blieckaerts
Vermeulen, Edward: De dieperik
Vermeulen, Edward: Herwording
Vermeulen, Edward: Pee Vlaminck, wijf en jongens
Vermeulen, Edward: Piot
Vermeulen, Edward: Stadhuisratten
Vermeulen, Edward: Verstervend ras
Vermeulen, Edward: De zwarte pokken
Vermeulen, Edward: Nalatenschap
Vermeulen, Edward: Korte levensschets van Warden Oom (volledige uitgave, ong. 30Mb)
Vleugels, Jan: Met oprechtheid tot herstel (zie ook onze heruitgave De rakkers der grenzen van dezelfde auteur)

-3- Digitaal jeugd
Bruylant, Jan (Auctor): Keizer Karel en Kwa Beth en andere verhalen
Bruylant, Jan (Auctor): De Boeren van Oolen (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 2.5 Mb)
Bruylant, Jan (Auctor): Keizer Karel en Boerke Naas
Fonteyne, Ast: Voorbereiding tot de voordrachtkunst en de welsprekendheid
Van Laeken, L.: Jan Yoens en de witte Kaproenen
Mertens, Kamiel: Kroniek 30 jaar Jeugdcentrum Biesakker (1969-1999)
Olyslager, W.: Flink en voornaam
Prijsboek Provincie Brabant. Algemeene prijskamp tusschen de leerlingen der lagere scholen 1886
Mertens, Kamiel: Kroniek 35 jaar Speelpleinen Biesakker Balen (1960-1994)
Wellevendheid. Een handboekje voor de Christen jeugd

-4- Digitaal Kempen
Daems, Servaas: De kruiwagens beschouwd in hun verleden, hun tegenwoordig en hun toekomend lot
De Ridder, C.B., Historische mengelingen over de Kempen
Geboers, Andr.: Geschiedenis van Baelen met bijzonderheden over de naburen
Henriquet, Maurice: La Campine industrielle
Heylen, Adrianus: Historische verhandeling over de Kempen
Jeurissen, Alfons: Heksendans – Volksoverleveringen uit de Limburgsche Kempen
Jongenelen, J.H.: Bouwstoffen voor de geschiedenis van Meerhout, met eenige historische aanteekeningen over de oude Kempen
Lambrechts, Lambrecht: Limburgsche beelden
Leurs, Stan: Steden en landschappen. De Kempen
Monkhouse: Belgian Kempenland (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 12.5 Mb)
nn: De Franse overheersing van Limburg, de Zuiderkempen en Balen (compilatie uit De Zuiderkempen, 1932-1947)
Paquay, Jan: Bilzen voorheen
Prims, Floris: Studies over de Antwerpse Kempen – overdrukken uit Antwerpiensia 1928 tot 1953
Schepkens, Fernand: Erfwacht Beverlo
Schoofs, Tanneke: Onze Dorus en ik
Segers, Gustaaf: Een Kempische kunstenaar
Thijs, Corn.: Lommel – Proeve van een geschiedenis onzer gemeente
Van Pelt, Hubert: Bokkerijders in de Kempen

-5- Digitaal muziek en zang
A.V.K.S.: Liederboek
CM: Zing met ons
Danneels, B.E.M.: Chansons de front – Liederen van het front
De Groof-Mast, Jozef: De zorg. Vijf en twintig liedjes
Hullebroeck, Emiel: Vlaanderens lief en leed
Mertens, Kamiel (red.): Smartlappen – liedjes uit grootmoeders tijd
nn: Deutsche Lieder. Schwert und Leier 1914
nn: Ave Maria
Ons zangboekje
Vlaanderen zingt – een compilatie van Vlaamse liedjes uit zangbundels van verenigingen en manifestaties

  1. 1. Zangboekje voor Kruistochters

 

  1. 2. Bloeiende bloemen, liederboek der Christelijke Vrouwengilde en V.K.A.J.

 

  1. 3. Studentenliederboek J.V.K.A

 

  1. 4. Liederen, uitgave van den Belgischen Boerenbond

 

  1. 5. “Vlaenderen, dijn recht is out!” Groepsliederen, 7e Vlaamsch Nationaal Zangfeest, 1939

 

  6. Hart en geest van Vlaanderen (16 groepsliederen uitgegeven door Willem De Meier)

-6- Digitaal kerk en religie
Blanc, Th.: Vie de S. Camille de Lellis
Boon, J. en Bradferd, L.: Eerste missievlucht naar Congo (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 3 Mb)
Bouix, D.: Historie der zes en twintig martelaren van Japonie
Broeckaert, Norbertus: Mgr. Trudo Jans – een Limburgsch martelaar
De Clercq, C.: Het Bisdom Antwerpen 1599-1962
de Voght, J.: St Dimfna spel
Du Bois, Louis: Een Vlaamsch missionaris in Engelsch-Indië (Pater Herman)
Erens, Ambrosius: Tongerloo en ‘s Hertogenbosch – de dotatie der nieuwe bisdommen in Brabant 1559-1596
Flameigh, N.: De lijdensweg van drie kruisgezanten in Mongolië
Grietens, J.: Sint Dimfna
Hünermann, Wilhelm: Herman-Jozef – de monnik van Steinfeld
Joos: Pater Paulus van Mol
Kerkhove, Ladislas: De bloedige missie
Laenen, Jozef: Eenige bladzijden uit de geschiedenis van het parochiewezen
Laenen, Jozef: Kerkelijk en godsdienstig Brabant (2 volumes)
(en via deze link vind je een korte biografie van Jozef Laenen).
Laenen, Jozef: Geschiedenis van het seminarie van Mechelen
Laenen, Jozef: Geschiedenis van Mechelen tot op ‘t einde der middeleeuwen
Marlier, A.: Dragonder, weerstander, apostel
Nieuwbarn, M.C.: Het Roomsche kerkgebouw. Leer der algemeene symboliek en ikonografie onzer Katholieke kerken
Olbrechts, Frans M.: Vlaanderen zendt zijn zonen uit!
Rondelez, V.: Scheut getuigt in China
Russell, Frank: Souvenirs d’un officier de Zouaves pontificaux
Segers, Arthur: Marteldood van den eerwaarden pater Jozef Segers
Statuta Dioecesis Mechliniensis
Valvekens, Paul-Emiel: een premonstratenzerabdij in het midden der zestiende eeuw
Valvekens, Paul-Emiel: De Inquisitie in de Nederlanden der zestiende eeuw
Van Cantimpré, Thomas: Het leven van de Heilige Lutgart
Van der Hallen, Oskar: Vijftig jaar Katholieke letterkunde in Vlaanderen (1885-1937)
Van Veerdegem, Armand: De laatste kruisridders – Geschiedenis der Pauzelijke Zouaven

-7- Digitaal Welvaarts (Abdij Postel)
Deze uitgaven zijn te vinden op de website van de Abdij Postel