Free downloads

Vrij te downloaden uitgaven

De verkoop van het papieren boek gaat achteruit, en tegelijk worden steeds meer uitgaves digitaal beschikbaar gemaakt. Daarom presenteren wij vanaf heden gratis te downloaden uitgaven van oude, waardevolle boeken. De drie onderstaande boeken zijn bedoeld als kennismaking. We willen een paar keer per jaar nieuwe titels toevoegen. Bezoek dus regelmatig onze webstek en laat u verrassen door het nieuwe aanbod. Als u graag op de hoogte gehouden wordt van de nieuwe titels, geef uw naam dan door aan via info@studiumgeneralevzw.be. Meer info over dit initiatief vindt u via deze link.

Vrije gift
Als u waardering hebt voor dit initiatief, dan nodigen wij u uit een vrije gift te doen op de bankrekening van Studium Generale vzw (BE72.9730.6004.1216) met vermelding “Mentor” en/of “Stomme Deen” en/of “Vlaamsche oorlogsliteratuur”
Dankzij uw bijdrage kunnen wij ons vrijwilligerswerk verder zetten.

De Turnhoutse arts Renier Snieders beschrijft in dit boeiende werkje uit 1870 zijn ervaringen over ziekte en gezondheid:
Mentor – Renier Snieders (ongeveer 2 Mb)

De Stomme Deen vertelt de lotgevallen, gedachten en gevoelens van een Deen uit Zuid-Jutland vóór, tijdens en na zijn deelname aan de oorlog. Het is dus geen feitelijk, geschiedkundig relaas, maar het geeft een inkijk in de beleving en gedachten van een soldaat tijdens de oorlog. De geschiedenis van één man, maar waarschijnlijk exemplarisch voor velen.
De Stomme Deen – Erich Erichsen (ongeveer 1.2 Mb)

Oscar Van Hauwaert stelde in 1924 deze bloemlezing samen van Vlaamse oorlogsliteratuur uit de Eerste Wereldoorlog.
Vlaamsche Oorlogsliteratuur – Oscar Van Hauwaert (ongeveer 9 Mb)

Pictorial History: Lancaster ME846 – RAF-squadron 619
In September 2006, a monument was unveiled, as a remembrance to the airmen of the Lancaster ME846 – RAF-squadron 619. This bomber was shot down in Mol Postel (Belgium) on June, 22, 1944. About this Lancaster, we published also a book describing in detail the flight, the crew members, and how one of the soldiers was kept out of hands of the German enemy by the Lifeline in the Kempen area (undercover organisation during WW II). In addition, we publish here a Pictorial History. We want to make the information (esp. the pictures) about this history available to all interested people. The readers who want to support our work, can send us a free gift via Studium Generale vzw (IBAN BE72.9730.6004.1216; BIC: ARSPBE22).
Download: Pictorial History (file size approx. 4Mb)