Free downloads

Vrij te downloaden uitgaven

De verkoop van het papieren boek staat onder druk, en tegelijk worden steeds meer publicaties digitaal beschikbaar gemaakt. Daarom presenteren wij vanaf heden gratis te downloaden uitgaven van oude, waardevolle boeken. Afhankelijk van de uitgave is het een bewerkte versie, waarbij de tekst met OCR werd gedigitaliseerd. Ook werden de auteursgegevens aangevuld, samen met een kadering van de uitgave in zijn tijd. Daarnaast hebben we ook fac simile uitgaven zonder verdere toevoegingen.

We willen een paar keer per jaar nieuwe titels toevoegen. Bezoek dus regelmatig onze webstek en laat u verrassen door het nieuwe aanbod. Als u graag op de hoogte gehouden wordt van de nieuwe titels, geef uw naam dan door via info@studiumgeneralevzw.be. Als u waardering hebt voor dit initiatief, dan nodigen wij u uit een vrije gift te doen op de bankrekening van Studium Generale vzw (BE72.9730.6004.1216) met vermelding van de titel van het werk. Dankzij uw bijdrage kunnen wij ons vrijwilligerswerk verder zetten. Meer info over dit initiatief vindt u via deze link.

Fac simile uitgave
Dr Wilfried Broeckaert was huisarts in het begin van de 20e eeuw. In dit boek Pillekes bundelt hij met een glimlach verhalen uit zijn praktijk. Zoals de anonieme inleider het formuleert: ‘t Zijn er van allerlei soorten: zoete pillekes, harde pillekes, lachpillekes, en pillekes voor meditatie, die ge stillekes moet laten smelten, opdat al hun weldoende bestanddeelen zouden doordringen…

Professor Monkhouse (Universiteit van Liverpool) schreef in 1949 een uitgebreide economische en geografische studie van de Antwerpse en Limburgse Kempen (Belgian Kempenland; ongeveer 12.5 Mb). Met een waaier aan kaarten en figuren geeft hij een boeiende kijk op onze regio in het midden van de vorige eeuw.

Uitgebreide heruitgaven
Van Jan Vleugels publiceerden wij in 2012 De rakkers der grenzen over de mensensmokkelaarrs en de dodendraad in de Eerste Wereldoorlog. Dezelfde auteur heeft nog 1 ander werk uitgebracht Met oprechtheid tot herstel (1.7 Mb), waarin hij een wat onsamenhangend verhaal brengt, deels autobiografisch (?), maar waarvan wij ook vermoeden dat hij voor een aantal passages leentje-buur heeft gespeeld bij andere auteurs. In combinatie met De rakkers der grenzen heeft u met deze download alleszins het volledige oeuvre van Jan Vleugels in uw bezit.

Op 22 oktober 1937 steeg vliegenier-Missionaris L.Bradferd op voor de eerste missievlucht naar Congo. Drie weken later, kwam hij aan, na een heroïsche vlucht. In het werk Eerste missievlucht naar Congo (3 Mb), beschrijft zijn confrater Jozef Boon deze tocht.

Voor de Eerste Wereldoorlog was Le Soir de invloedrijkste krant in België. Een van hun redacteuren heeft twee aanklachten (en tegelijk waarschuwingen) uitgebracht. Daarin staat zoveel inside informatie over de lamentabele toestand van het Belgische leger, dat de eigenlijke auteur een hooggeplaatste militair moet zijn geweest. (Pour la defense; 0.5 Mb en Sommes nous prêts?; 1.5 Mb).

De Turnhoutenaar August Snieders schrijft over de uitzichtloze strijd van de Kempense boeren tegen de Franse overheerser. Het is geen puur historisch boek, maar wel gedramatiseerd rond de persoon van de hoofdrolspeler: Van Gansen. Tegelijk blijkt uit de de bijlagen overduidelijk dat Snieders gepoogd heeft de historische waarheid zo dicht mogelijk te benaderen. Een mooie inleiding op de Boerenoorlog die amper 200 jaar geleden onze contreien heeft beroerd!
Onze boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798 – August Snieders (ongeveer 2 Mb)

De inwoners van Olen zijn heus niet zo dom als dit boek doet uitschijnen. Toch zijn zij het slachtoffer van de spotlust van Jan Bruylant. Maar in al hun stuntelig en onbeholpen gedrag verschijnen de inwoners van Olen toch ook als lieve en hartelijke mensen. Hoe was dat Vlaamse spreekwoord ook alweer? “Plagen is om liefde vragen”. Dus, Olenaars, de spotters staan te dringen om jullie vriendschap!
De Boeren van Oolen – Auctor (ongeveer 2.5 Mb)

De Turnhoutse arts Renier Snieders beschrijft in dit boeiende werkje uit 1870 zijn ervaringen over ziekte en gezondheid:
Mentor – Renier Snieders (ongeveer 2 Mb)

De Stomme Deen vertelt de lotgevallen, gedachten en gevoelens van een Deen uit Zuid-Jutland vóór, tijdens en na zijn deelname aan de oorlog. Het is dus geen feitelijk, geschiedkundig relaas, maar het geeft een inkijk in de beleving en gedachten van een soldaat tijdens de oorlog. De geschiedenis van één man, maar waarschijnlijk exemplarisch voor velen.
De Stomme Deen – Erich Erichsen (ongeveer 1.2 Mb)

Oscar Van Hauwaert stelde in 1924 deze bloemlezing samen van Vlaamse oorlogsliteratuur uit de Eerste Wereldoorlog.
Vlaamsche Oorlogsliteratuur – Oscar Van Hauwaert (ongeveer 9 Mb)

Pictorial History: Lancaster ME846 – RAF-squadron 619
In September 2006, a monument was unveiled, as a remembrance to the airmen of the Lancaster ME846 – RAF-squadron 619. This bomber was shot down in Mol Postel (Belgium) on June, 22, 1944. About this Lancaster, we published also a book describing in detail the flight, the crew members, and how one of the soldiers was kept out of hands of the German enemy by the Lifeline in the Kempen area (undercover organisation during WW II). In addition, we publish here a Pictorial History. We want to make the information (esp. the pictures) about this history available to all interested people. The readers who want to support our work, can send us a free gift via Studium Generale vzw (IBAN BE72.9730.6004.1216; BIC: ARSPBE22).
Download: Pictorial History (file size approx. 4Mb)