Free downloads

Smaakmakers: gedigitaliseerde boeken, te bekomen via Wetransfer

De verkoop van het papieren boek staat onder druk, en tegelijk worden steeds meer publicaties digitaal beschikbaar gemaakt. Daarom presenteren wij vanaf heden naast onze eigen publicaties ook gratis te downloaden uitgaven van oude, waardevolle boeken. Afhankelijk van de uitgave is het een bewerkte versie, waarbij de tekst met OCR werd gedigitaliseerd. Ook werden de auteursgegevens aangevuld, samen met een kadering van de uitgave in zijn tijd. Daarnaast hebben we ook fac simile uitgaven zonder verdere toevoegingen. Meer info over dit initiatief vindt u via deze link

Van een paar uitgaven hebben we de volledige versie on-line staan, maar van de meeste publicaties is een smaakmaker beschikbaar. Indien u geïnteresseerd bent in de de volledige tekst, stuurt u ons een email en dan bezorgen wij u een WeTransfer link. We stellen deze bestanden gratis ter beschikking, maar uiteraard appreciëren we elke bijdrage voor onze werking.

-1- Digitaal Wereldoorlogen en andere conflicten

Anciaux, Marcel: L’Héroisme des jeunes
Beyens, Eugène: L’Allemagne avant la guerre
Bond, A. Russell: Inventions of the Great War
Boschmans, Raymond: Les ailes repoussent (Comment l’Allemagne prépare sa revanche)
Bruylants, Jan jr: Brieven van Zebedeus – De belanghebbenden van ‘t bombardement
Callewaert, L.J.: Op den uitkijk
Claes en Mertens: Pictorial history of the Lancaster ME846 – Mol-Postel, June, 22, 1944 (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 4Mb; zie ook onze eigen uitgave waarin de details van de vlucht, de bemanning en hun ontsnapping worden beschreven)
Crozier, Joseph: Mes missions secrètes 1915-1918
Danneels, R.: Le moral du soldat
Dautrebande, L.: Bases expérimentales de la protection contre le gaz de combat
De Lichtervelde, Louis: Le 4 Août 1914 au parlement Belge
Deguise: La défense de la position fortifiée d’Anvers en 1914
Depester, Hubert: Nos héros et nos martyrs de la Grande Guerre
des Ombiaux, Maurice: La résistance de la Belgique envahie
Erichsen, Eric: De stomme Deen – een boek over hen die hun plicht deden (volledige uitgave hier beschikbaar, ongeveer 1.2 Mb)
Francken, Fritz: de blijde kruisvaart
Hermans, Ward: Het treurspel van recht en beschaving
Le Soir: Pour la defense (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 0.5 Mb)
Le Soir: Sommes nous prêts? (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 1.5 Mb)
Lombard, Laurent: Les exploits du commissaire Radino
Lombard, Laurent: Evasions de condamnés à mort
Lombard, Laurent: Le tragique destin de M. 82
Lombard, Laurent: Le drame de la villa des Hirondelles
Nothomb, Pierre: Labarrière belge: Esais d’histoire territoriale et diplomatique
Ryckmans, Paul: ‘t Soldatenwerk – Familiegroet
Sarolea, Charles: How Belgium saved Europe
Scheffen, Wilhelm: Feuer auf Erden – Ein Buch für Heimat und Feld
Silber, J.C.: Les armes invisibles – Souvenirs d’un espion allemand au War Office de 1914 à 1919
Snieders, August: Onze boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798 (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 2 Mb)
Van den Bergh, Frans: Oorlogsverhalen 1914-1918 Mechelen
Van Hauwaert, Oscar: Vlaamsche Oorlogsliteratuur (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 9 Mb)
Verdeyen, R.W.R.: België in Nederland 1914-1919 – De vluchtoorden Hontenisse en Uden
Verhavert, Frans: De Duitschers te Mechelen 1914-1918 – Uit het dagboek van een Mechelaar
Vleugels, Jan: Met oprechtheid tot herstel (volledige uitgave hier beschikbaar 1.7 Mb; zie ook De rakkers der grenzen van dezelfde auteur)
von Liliencron, Detlev: Krijgsnovellen (Frans-Duitse oorlog 1870-1871)

-2- Digitaal aanbod algemeen (literatuur en diversen)
Belgische rijkswacht in beeld
Broeckaert, Wilfried: Pillekes (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 6,5 Mb)
Carton de Wiart en Van Molle, Leo: De woelige stede
Conscience, Hendrik: De Loteling
Fierens, Alfons: Het Belgische vaderland
Grimmelshausen-Lichtenberger: De avontuurlijke Simplicissimus
Heuvelmans, Flor: Jan Blokker – schetsen uit het studentenleven
Jespers, H.: Naar de erfwacht! Inleiding tot de heemkunde
Leynen, Hubert: Een eeuw weekbladpers in Limburg
Magerman, C.: Gedichten allerhande
Melis, H.C.: Groote mannen van Limburg
Salsmans, P.J. sj: Prof.dr. Emiel Vliebergh
Simons, Jozef: In Italië
Snieders, August: Maria Stuart
Snieders, August: Het zusterken der armen
Snieders, August: Onze boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798
Snieders, Renier: Amanda – Uit het leven der zinneloozen
Snieders, Renier: De Gouden Willem. Uit het leven der boeren in de Kempen
Snieders, Renier: De meesterknecht
Snieders, Renier: Mentor (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 2 Mb)
Sterken, Louis: Verzameld werk uit het Belang van Limburg (1952-1967)
Van Oldenburg, Frans: Dokter Faustus
Van der Hallen, Ernest: Tusschen Atlas en Pyreneeën
Van Den Bergh, E.: Postele op ter Heyden
Van Der Cruyssen, A.-C.: Gheel – De kolonie der krankzinnigen
Vermeulen, Edward: Dagboek van een banneling
Vermeulen, Edward: Dagboek van een banneling
Vermeulen, Edward: De Blieckaerts
Vermeulen, Edward: De dieperik
Vermeulen, Edward: Herwording
Vermeulen, Edward: Pee Vlaminck, wijf en jongens
Vermeulen, Edward: Piot
Vermeulen, Edward: Stadhuisratten
Vermeulen, Edward: Verstervend ras
Vermeulen, Edward: De zwarte pokken
Vermeulen, Edward: Korte levensschets van Warden Oom (volledige uitgave, ong. 30Mb)
Vleugels, Jan: Met oprechtheid tot herstel
nn: Le petit album de la famille

-3- Digitaal jeugd
Bruylant, Jan (Auctor): Keizer Karel en Kwa Beth en andere verhalen
Bruylant, Jan (Auctor): De Boeren van Oolen (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 2.5 Mb)
Bruylant, Jan (Auctor): Keizer Karel en Boerke Naas
Fonteyne, Ast: Voorbereiding tot de voordrachtkunst en de welsprekendheid
Van Laeken, L.: Jan Yoens en de witte Kaproenen
Mertens, Kamiel: Kroniek 30 jaar Jeugdcentrum Biesakker (1969-1999)
Olyslager, W.: Flink en voornaam
Prijs der Provincie Brabant. Algemene prijskamp tusschen de leerlingen der lagere scholen 1886
Mertens, Kamiel: Kroniek 35 jaar Speelpleinen Biesakker Balen (1960-1994)
Wellevendheid. Een handboekje voor de Christen jeugd

-4- Digitaal Kempen
Klein, Peeter: De kruiwagens beschouwd in hun verleden, hun tegenwoordig en hun toekomend lot
De Franse overheersing van Limburg, de Zuiderkempen en Balen (compilatie uit De Zuiderkempen, 1932-1947)
Geboers, Andr.: Geschiedenis van Baelen met bijzonderheden over de naburen
Henriquet, Maurice: La Campine industrielle
Historische mengelingen over de Kempen
Jongenelen, J.H.: Bouwstoffen voor de geschiedenis van Meerhout, met eenige historische aanteekeningen over de oude Kempen
Leurs, Stan: Steden en landschappen. De Kempen
Monkhouse: Belgian Kempenland (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 12.5 Mb)
Paquay, Jan: Bilzen voorheen
Schepkens, Fernand: Erfwacht Beverlo
Schoofs, Tanneke: Onze Dorus en ik
Van Pelt, Hubert: Bokkerijders in de Kempen

-5- Digitaal muziek en zang
A.V.K.S.: Liederboek
CM: Zing met ons
Danneels, B.E.M.: Liederen van het front
De Groof-Mast, Jozef: De zorg. Vijf en twintig liedjes
Deutsche Lieder. Schwert und Leier 1914
Hullebroeck, Emiel: Vlaanderens lief en leed
Ons zangboekje
Mertens, Kamiel (red.): Smartlappen – liedjes uit grootmoeders tijd

-6- Digitaal religie
De Clercq, C.: Het Bisdom Antwerpen 1599-1962
Blanc, Th.: Vie de S. Camille de Lellis
Kerkhove, Ladislas: De bloedige missie
de Voght, J.: St Dimfna spel
Du Bois, Louis: Een Vlaamsch missionaris in Engelsch-Indië (Pater Herman)
Erens, Ambrosius: Tongerloo en ‘s Hertogenbosch – de dotatie der nieuwe bisdommen in Brabant 1559-1596
Laenen, D.J.: Eenige bladzijden uit de geschiedenis van het parochiewezen
Laenen, Jozef: Kerkelijk en godsdienstig Brabant (2 volumes)
(en via deze link vind je een korte biografie van Jozef Laenen).
Grietens, J.: Sint Dimfna
Statuta Dioecesis Mechliniensis
Van Cantimpré, Thomas: Het leven van de Heilige Lutgart
Hünermann, Wilhelm: Herman-Jozef – de monnik van Steinfeld
De lijdensweg van drie kruisgezanten in Mongolië
Marlier, A.: Dragonder, weerstander, apostel
Bouir, D.: Historie der zes en twintig martelaren van Japonie
Bradferd, L.: Eerste missievlucht naar Congo (volledige uitgave hier beschikbaar, ong. 3 Mb)
Olbrechts, Frans M.: Vlaanderen zendt zijn zonen uit!
Pater Paul
Rondelez, V.: Scheut getuigt in China
Nieuwbarn, M.C.: Het Roomsche kerkgebouw. Leer der algemeene symboliek en ikonografie onzer Katholieke kerken
Russell, Frank: Souvenirs d’un officier de Zouaves pontificaux
Marteldood van den eerwaarden pater Jozef Segers
Broeckaert, Norbertus: Mgr. Trudo Jans – een Limburgsch martelaar
Valvekens, Paul-Emiel: een premonstratenzerabdij in het midden der zestiende eeuw
Van der Hallen, Oskar: Vijftig jaar Katholieke letterkunde in Vlaanderen (1885-1937)

-7- Digitaal Welvaarts (Abdij Postel)
Deze uitgaven zijn te vinden op de website van de Abdij Postel