Geschiedenis van Baelen met bijzonderheden over de naburen

Naar: overzicht van alle publicaties

Z.E.H. Andreas Geboers (toenmalig pastoor-deken van Puurs, geboortig van Balen) publiceerde omstreeks 1907 bij uitgeverij Dessain te Mechelen een grondige historische studie over zijn geboortedorp onder de titel: ‘Geschiedenis van Baelen met bijzonderheden over de naburen’. De vzw Jeugdcentrum Biesakker verzorgde een eerste maal in 1978 (in samenwerking met de “Openbare Bibliotheek ‘Centrum’ van Balen”), en een tweede maal in 1988 een verzorgde anastatische herdruk (zeg maar: fotografische overname van elke pagina in de opmaak van destijds.
Dit boek werd tot op heden verkocht door – en ten voordele van – de vzw Jeugdcentrum Biesakker Balen, en ook nu nog gaat een deel van de opbrengst naar die bevriende vzw.

Colofon:
Andreas Geboers ‘Geschiedenis van Baelen met bijzonderheden over de naburen’
(anastatische herdrukken 1978 en 1988 van het oorspronkelijk omstreeks 1907 bij Uitgever-Drukker H. Dessain Mechelen gepubliceerde boek)
220 pag; formaat 19,7 x 13,5 cm.; ingebonden.

Meer informatie: Geschiedenis van Baelen met bijzonderheden over de naburen