Over Balen

Naar: overzicht van alle publicaties

Berghmans, Jozef (†)

  De parochiale verenigingen van Balen – Sint-Andreas (deel 1: ‘Jeugd’) (30 €)
  De parochiale verenigingen van Balen – Sint-Andreas (deel 2: ‘Van Turnkring tot Speelpleinen’ ) (30 €)
  De parochiale verenigingen van Balen – Sint-Andreas (deel 3: ‘Arbeiders en Boeren’) (35 €)
  Kerkelijke bedienaars en hun helpers te Balen (deel 2: meisjesschool + andere parochies) (uitgeput)
  Balenaren-Geestelijken (Cumulatief addendum 1989-2013) (7 €)

Coene, Judocus (†) & Jansen, Jaak (red):

  Het leven van de H. Maghet Odrada (uit 1688) (Herdruk i.o.v. Heemkamer Mol vzw & Erfgoed Balen vzw) (2 €)

Cotvooghel L.H. (†) (ps. van Herman Geerts)

  Rare vogels – een resem grepen uit het volle leven (eerder verschenen in 1978?) (herdruk in voorbereiding)
  Verhalen van mijn vader – Memoires van een oud-Balenaar (eerder verschenen in 1981) (8 €)
  Beelden uit mijn vlegeljaren (met biografisch hfdst over H. Geerts) (eerder verschenen in 1981) (30 €)

Defever Jan & Jansen Jaak

  De Sint-Andrieskerk te Balen – Kerkgebouw en kunstbezit (basiswerk verschenen als licentiaatsthesis in 1975 ) (20 €)

Geboers Andreas (+)

  Geschiedenis van Baelen met bijzonderheden over de naburen (heruitgave van boek uit 1907) (10 €)
  De H. Odrada van Baelen – Haar leven en hare verering (samen met Van Olmen, Frans (†)) (uitgebreide herdruk van boek uit 1898) – (uitgeput, herdruk in voorbereiding)

Geukens René & Mertens Kamiel

  Leven en werken van priester Frans Draulans – en de Sint-Andriesparochie te Balen 1956-1984 (35 €)

Jeugdcentrum Biesakker vzw

  Reproducties op glanskarton (± 39 x 54cm) “Balense molen” – “Pannenhuis” – “Piëta” per stuk 5 €

Kemps Ferdinand (†), Mertens Kamiel (bew.)

  Balen-verhalen / het verzameld werk van Ferdinand Kemps (eerder verschenen in delen tussen 1919 en 1940) (25 €)

Knox, Jane & Mertens, Kamiel

  Lancaster 1 – ME846 – RAF-squadron 619 – Monument Mol-Postel – inhuldiging 03.09.2006 (uitgeput, uitgebreide herdruk in voorbereiding)- zie Rubriek Wereldoorlogen

Lodewijckx Guido & Mertens Kamiel

  Kroniek van 20 jaar “De Schakel vzw Balen” (1981-2001) (20 €)

Mertens Kamiel

  Kroniek 30 jaar vzw Jeugdcentrum Biesakker (1969-1999) + CD-rom — (boek uitverkocht)
  Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog (55 €)
  Balen tijdens de Tweede Wereldoorlog (50 €)
  Milac-Balen en De Kruier; 1954-1971 (45 €)
  Duitse oorlogsmisdaden in Balen – september 1944 (19 €)
  De H. Odrada van Balen: Historiek van haar leven en verering (8 €)

Mertens Kamiel & Jansen Jaak

  De Heilige Odrada van Balen: Verzameling van alle publicaties (75 €)

Welvaarts, Ign. Th. (†) & Mertens, K. (red.)

  Olmen volgens de archieven van Postels abdij;1288-1888 (uitgebreide heruitgave van boek uit 1888) (10 €)