Home

Cumulatief addendum Balenaren Geestelijken (1989-2024)

“Balenaren-Geestelijken” is het magnum opus van wijlen Jozef Berghmans, dat in 1989 verscheen bij de Heemkundige Kring Balen vzw. Wij werkten aan een update, te beschouwen als een “deel 2” of een uitgebreid Cumulatief Addendum.  Hierin zijn alle mannen en vrouwen opgenomen die bij het verschijnen van het boek nog in leven waren. Voor ieder van hen is de basistekst meegenomen en aangevuld met de informatie tot en met hun overlijden. Uiteraard staan hierin ook de schaarse mannen en vrouwen die op datum van afsluiten van dit bestand, nog in leven zijn. In totaal vermelden wij 36 mannen en 57 vrouwen. Van hen zijn er op dit ogenblik (15.11.2023) nog 10 mannen en 14 vrouwen in leven. Het boek ‘Balenaren-Geestelijken’ blijft het fundament voor uw zoektocht naar de Balenaren die in de loop van de geacteerde geschiedenis kozen voor een religieus leven en dat in dit online bestand alleen de mannen en vrouwen zijn opgenomen die nog in leven waren bij het verschijnen van het boek in 1989, of na dat jaar zijn ingetreden. Het boek uit 1989 maakt onlosmakelijk deel uit van deze studie en blijft te koop bij Studium Generale vzw. Het cumulatief addendum 1989-2024 is enkel beschikbaar als download en niet in druk. 

Meer info over de uitgave van Balenaren Geestelijken vind je op deze pagina Balenaren Geestelijken.

Industriële archeologie in Lommel

Bruno Indekeu en Yves Sevens brachten de voorlopers van de bedrijven op de sites Maatheide en Kristalpark in kaart. Niet alleen komen hierin ook een aantal bedrijven van Balens grondgebied aan bod, maar het is ook een zeer degelijk en uitgebreid gedocumenteerd werk. Wij brengen het dan ook graag onder uw aandacht.

Het is uitgegeven in eigen beheer en voor € 25 te koop bij apotheker Sevens, Molsekiezel 227 te Lommel.